• Primer HF
 • Primer HF
  • Primer HF
  • Primer HF

  Art.nr. 643805

  Primer HF

  Diepgrondering met een hydrofoberende en verstevigende werking

  Variant
  6438 | Primer HF
  Grootte / hoeveelheid

  Eindereeks-artikel Het betreft een eindereeks-artikel, die in deze variant nog slechts beperkt leverbaar is. Informatie met betrekking tot de beschikbaarheid of alternatieven voor dit product kan u verkrijgen via uw contactpersoon bij Remmers. Met betrekking tot het opvolgend product

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid kleurloze vloeistof
  Dichtheid (20 °C) 0,88 gr/cm³
  Vaste stofgehalte ong. 11%
  Vlampunt > 42
  Drager aromaathoudende koolwaterstof

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Zandige en zuigende minerale ondergronden
  • Verweerde vezelcementplaten

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Verstevigend
  • Egaliseert de zuiging van de ondergrond
  • Hydrofoberend
  • Alkalibestendig
  • Hoog indringvermogen
  • Oplosmiddelhoudend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    droog, schoon, stof- en scheurvrij (behalve haarscheurtjes).

    Vrij van schadelijke bouwzouten

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • kwasten/ lagedruk spuiten/ -sproeien
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Schudden voor gebruik.

    Het materiaal door strijken of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Geen gereedschap met kunststof borstel of haren gebruiken.

    Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

    Glanzende lagen moeten worden vermeden.

    Constructiefouten, zoals scheuren, gescheurde voegen, beschadigde aansluitingen, opstijgend vocht, moeten vooraf worden verholpen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

   • Drogen

    Bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 24 uur overschilderbaar.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/ lagedruk spuiten/ -sproeien
   • Kwast, blokkwast, lamsvachtroller

   • Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen het gereedschap reinigen met Verdünnung V 101.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 100 ml - 200 ml totaal / m²
   • ong. 0,1 - 0,2 l/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.