• Primer Hydro S HF

  Art.nr. 062405

  Primer Hydro S HF

  Minerale gronderig met een hydrofoberende en verstevigende werking

  Varianten
  0624 | Primer Hydro S HF
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid kleurloze vloeistof
  Dichtheid (20 °C) 1,1 g/cm³
  Vaste stofgehalte ong. 9 %
  pH-Waarde ong. 12
  Dragermateriaal water

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
  • Krijtende, minerale coating

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Egaliseert de zuiging van de ondergrond
  • Verstevigend
  • Verkiezelend
  • Alkalibestendig
  • Mineraal
  • Waterig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    droog, schoon, stof- en scheurvrij (behalve haarscheurtjes).

    Vrij van schadelijke bouwzouten

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Schudden voor gebruik.

    Het materiaal door kwast, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

    Glanzende lagen moeten worden vermeden.

    Niet geschikt voor klinkers op kleur, baksteen en het nagronderen van reeds geïmpregneerde bouwmaterialen

    Niet op ijzer- en mangaanhoudende natuursteenoppervlaktes toepassen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Constructiefouten, zoals scheuren, gescheurde voegen, beschadigde aansluitingen, opstijgend vocht, moeten vooraf worden verholpen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Lagedruk spuitapparatuur, vachtroller, blokkwast

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 200 ml - 300 ml totaal / m²
   • Afhankelijk van de porositeit, in één laag: ong. 0,2 - 0,3 ltr/m²

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten