• ZM HF [basic]

  Art.nr. 022001

  ZM HF [basic]

  Verbetering van de mortel op basis van een waterige polymeerdispersie

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,08 gr/cm³
  pH-Waarde ong. 9,0
  Polymeergehalte ong. 30%
  Schuifsterkte tot 4 N/mm²

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Het samenstellen van aanbrandmortel, hechtprimer en reparatiemortel
  • Het verbeteren van dekvloeren/chape, pleisters en reparatielagen
  • Grondering voor beton, cement en anhydriet

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verbetering van de hechting
  • Verhoging van de druksterkte
  • Verhoging van de buigtreksterkte
  • Verzeept niet
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, draagkrachtig zijn en ontdaan van olie, vet en lossingsmiddelen.

    De ondergrond mag licht vochtig zijn, maar geen vloeistoffilm hebben.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • bezem/troffel/plamuurmes
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Verbetering van de mortel

    Het materiaal met water verdunnen en goed doormengen (mengverhouding in acht nemen).

    Mengsel als aanmaakwater voor de mortel gebruiken.

     

    Hechtprimer

    Het materiaal met water verdunnen en goed doormengen (mengverhouding in acht nemen).

    Mengsel gelijkmatig op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Op sterk zuigende ondergronden binnen 24 uur de behandeling eventueel herhalen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Materiaal absoluut met water verdunnen.

    Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • bezem/troffel/plamuurmes
   • Plafondborstel, bezem, spatel of troffel

   • Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Als hechtlaag, slurry: ong. 0,1 - 0,2 kg/m²
    Als aanbrandlaag: ong. 1,0 kg op 1 - 2 m² afhankelijk van de laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • ToepassingKorrel        
    Laagdikte      

    Mengsel aanmaakwater

    Hechtemulsie : water

    fijne egalisatielaag
    ≤ 0,5 mm
    tot 2 mm
    1 : 1
    cementslurry≤ 1 mm
    tot 3 mm
    1 : 1
    aanbrandlaag≤ 2 mm
    tot ong. 5 mm
    1 : 2
    spatlaag≤ 4 mm
    tot ong. 6 mm
    1 : 3
    reparatiemortel
    ≤ 4 mm
    ong. 8 - 15 mm
    1 : 3
    zandcementdekvloer
    ≤ 4 mm
    tot 40 mm
    1 : 4
    beton
    ≤ 8 mm
    tot 50 mm
    1 : 5

    grondering voor beton, cement en anhydrietvloer    1 : 3

    hechtprimer voor afdichtingsmortel    1 : 3

  • Algemene instructies
   • Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.