• AGE

  Art.nr. 136805

  AGE

  Afbijt & graffitiverwijderaar

  Variant
  1368 | AGE
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Geelachtig
  Dichtheid (20 °C) 1,04 kg/l
  pH-Waarde (20 °C) ca. 8,5
  Viscositeit ca. 7000 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Verwijdert dispersie-, acrylaat-, kunsthars-, nitro- en spirituslak, waslagen, politoeren en graffiti.
  • Alle houten, metalen en minerale ondergronden.

  Eigenschappen

  • Pasteus
  • Zeer doeltreffend
  • Lange open verwerktijd
  • N-methylpyrrolidon, CHC en alkalivrij
  • Biologisch afbreekbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Grove vervuiling mechanisch verwijderen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5ºC tot maximum +30 °C verwerken.

   • Materiaal aanbrengen met een geschikt gereedschap.

    De inwerktijd is afhankelijk van de ondergrond, af te bijten materiaal, laagdikte en het klimaat van de omgeving.

    Na voldoende inwerktijd de oude verflagen vervolgens met plamuurmes, verfkrabber of hoge-drukreiniger verwijderden.

    De behandeling eventueel herhalen.

    Het reinigingsmiddel moet volledig worden verwijderd.

  • Verwerkingsinstructies
   • Zorg voor voldoende ventilatie.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

    Eventueel de reactietijd verlengen door het af te dekken met PE-folie.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Kwast, borstel (geen plasticharen), Airless apparatuur

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 0,3 kg - 0,5 kg totaal / m²
   • ca. 0,3 – 0,5 l/m² per bewerking

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Productrestanten en met product vervuild water mogen niet in opper-vlaktewater geloosd worden. Spoelwater opvangen en conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren. Informatie kunt u vinden in het technisch merkblad DWA-M 370 "Afval en afvalwater van het reinigen en strippen van gevels".

    Het object moet geregistreerd zijn bij de bevoegde autoriteiten.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.