• Clean FP

  Art.nr. 066605

  Clean FP

  Reinigingspasta voor het verwijderen van vele soorten vervuiling

  Variant
  0666 | Clean FP
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Geelachtig
  pH-Waarde (20 °C) ong. 5,0
  Viscositeit ong. 1800 mPa∙s
  Drager water

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Minerale bouwmaterialen met uitzondering van kalkzandsteen en geglazuurde stenen
  • Verwijdert hardnekkige stadsvervuiling (roet, stof, industrievuil enz.)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Hoge reinigingskracht
  • Pasteus
  • Standvast op verticale ondergronden
  • Rationele verwerking
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Grove vervuiling mechanisch verwijderen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • schrobber
   • kwasten/rollen/schrobber/hogedrukreiniger
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Materiaal aanbrengen met een geschikt gereedschap.

    Materiaal met de blokkwast of schrobber nog even doorschrobben.

    Inwerktijd 2 - 5 minuten

    Het materiaal niet laten uitdrogen.

    Met veel water onderdruk van beneden naar boven intensief naspoelen.

    Het reinigingsmiddel moet volledig worden verwijderd.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet voornatten!

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

  • Gereedschap / Reiniging
   • schrobber
   • kwasten/rollen/schrobber/hogedrukreiniger
   • Borstel, blokkwast, schrobber, verfrol, hogedrukreiniger en/of stoomcleaner.

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen
    tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 0,1 - 0,3 kg totaal / m²
   • Minstens 0,1 kg/m² afhankelijk van de verontreiniging

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Reinigingen kunnen tot onomkeerbare verkleuring leiden.

    Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Productrestanten en met product vervuild water mogen niet in opper-vlaktewater geloosd worden. Spoelwater opvangen en conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren. Informatie kunt u vinden in het technisch merkblad DWA-M 370 "Afval en afvalwater van het reinigen en strippen van gevels".

    Het object moet geregistreerd zijn bij de bevoegde autoriteiten.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.