• Clean SL

  Art.nr. 067105

  Clean SL

  Tensideoplossing voor het losweken van roet, stof, olie en vettige afzettingen en vuilkorsten.

  Variant
  0671 | Clean SL
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Waterige oplossing
  Dichtheid (20 °C) 1,00 kg/l
  pH-Waarde (20 °C) ong. 11,5
  Tensidegehalte ong 10 %

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Voor het verwijderen van vuil, korstvorming, stof, olie en vet.
  • Minerale ondergronden
  • Vloeren en wanden

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Hoge wasactiviteit
  • Zeer effectief concentraat
  • Schuimarm
  • Handmatig en machinaal te verwerken
  • Biologisch afbreekbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Grove vervuiling mechanisch verwijderen.

    De te reinigen ondergrond met water bevochtigen.

    Afhankelijk van de intensiteit van de vervuiling verdunnen met water in een mengverhouding van 1 : 5 tot 1 : 20.

    Ter beoordeling van het reinigingseffect een proefvlak opzetten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • schrobber / hogedrukreiniger
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Breng de oplossing aangepast aan op de verontreiniging met behulp van geschikt gereedschap.

    Het materiaal met een veegborstel of schrobber inwerken.

    Bij de verwerking met een hoge druk stoomcleaner ca. 0,5% van het product in de bypass tank doseren.

    Intensief naspoelen

    Het reinigingsmiddel moet volledig worden verwijderd.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

  • Gereedschap / Reiniging
   • schrobber / hogedrukreiniger
   • Borstels, schrobbers, hogedrukreiniger, stoomcleaner.

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen
    tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 10 ml - 50 ml totaal / m²
   • Afhankelijk van de vervuiling 0,01 - 0,05 l/m²

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Reinigingsrestanten kunnen op de daaropvolgende impregnering nadelige invloed hebben.

    Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.