©

Hoge luchtvochtigheid/condensvorming

Binnenisolatie tegen warmtebruggen

De basisvoorwaarde voor een succesvolle sanering is het wegnemen van de oorzaken die tot het ontstaan van schimmels hebben geleid. Schade aan het gebouw moet worden gerepareerd, en de bewoners moeten worden geïnformeerd over de maatregelen die zij moeten nemen om schimmelvorming in de toekomst te vermijden.
Aanbrengen van een nieuwe gipslaag ter voorkoming van condensatieprocessen met sulfaatbestendig
SP Top SL met een hoge capillaire geleiding en een groot wateropslagvermogen.

Om schimmelvorming te voorkomen moet op het volledige, ruimteomsloten binnenoppervlak de zogenaamde "minimale hygiënische isolatie" worden bereikt. Dit wil zeggen dat de minimale oppervlaktetemperatuur aan kamerzijde volgens de bepalingen van DIN 4108 minimaal 12,6 °C moet bedragen, en de relatieve luchtvochtigheid aan het wandoppervlak mag niet hoger zijn dan 70%.