Art.nr. 709001

  Aqua VL-66/sm-Houtbeits 3-in-1 dekkend

  Watergedragen, één-pot-systeem met isolerende werking voor hoogwaardige houtconstructies

  Kleur: Wit (Ral 9016) | 7090
  Kleur: Wit (Ral 9016) | 7090
  Kies een kleur

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,05 g/cm³ - 1,30 g/cm³ (afhankelijk van de kleur)
  Geur mild
  Viscositeit ong. 1.800 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Hout binnen en buiten
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen

  Eigenschappen

  • Watergedragen
  • Gronderings-, tussen- en afwerklaag
  • Ademend
  • Blokvast (conform HO.03 richtlijn)
  • Temperatuurbestendig, beperkte vergeling
  • Zijdemat
  • Isolerend ten overstaan van houtinhoudstoffen
  • Roestinhiberend voor schroeven & nagelkoppen
  • Zeer goede weerbestendigheid & geringe krijtlaagvorming
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Intacte oude verflagen goed schuren.

    Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond schuren.

    Buitenhout dat tegen insecten, rot en blauwschimmel dient te worden beschermd, met Aqua IG-15-Impregneergrond IT* voorbehandelen (niet nodig voor binnenhout).

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Optimale materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C. Relatieve luchtvochtigheid 50 % - 65 %.

   • Materiaal goed oproeren.

    Kwasten, rollen, spuiten.

    Bekerspuitpistool: spuitkop 2,0-2,5 mm; spuitdruk 2,0-3,0 bar

    Airlessspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-120 bar.

    Airmixspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-100 bar, Verstuiverluchtdruk: 1,2-2 bar.

     

    Verdere bewerkingen na volledige droging.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Alle kleuren zijn onderling te vermengen.

    Niet onder +5 °C gebruiken.

    Bij te lage temperaturen en te hoge luchtvochtigheid worden de eigenschappen met vertraging bereikt.

    En cas de températures trop élevées et d'humidité trop faible, il faut tenir compte du fait que le processus de séchage est trop rapide. Dans ce cas, nous recommandons d'ajouter l'additif Aqua OZA-90-Open time.

    De behandelde oppervlakken tijdens de verwerking/droging tegen regen, wind, zonnestraling en condensatie beschermen.

    De juiste kleur wordt pas na volledige droging bekomen.

   • Drogen

    Stofdroog: 1 - 2 uur Overschilderbaar: ong. 6 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid of overschrijding van de max. laagdikte kunnen de droging aanzienlijk vertragen!

    Langere drogingstijden kunnen de isolerende werking verbeteren.

   • Verdunnen

    Indien nodig met tot 5% water of Aqua OZA-90 -Open tijd additief.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Acrylkwast, microvezel roller, bekerpistool, airless spuitapparatuur

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • 100 - 120 ml/m² per laag Twee lagen nodig voor isolering van houtinhoudstoffen

  • Algemene instructies
   • Isolerend ten overstaan van hars en houtinhoudstoffen.

    Voor het beste isolerende effect tegen wateroplosbare houtinhoudstoffen (oppervlakken en knoesten): de verwerkingsvoorschriften, aan te brengen hoeveelheden en droogtijden nauwgezet respecteren. De eerste laag kan de houtinhoudstoffen activeren waardoor verkleuring kan optreden. In dit geval worden de inhoudstoffen in de kleurlaag gefixeerd! Een tweede laag isolerend product zorgt voor het afschermen van de houtinhoudstoffen.

    Voor een goed isolerend effect zijn minstens twee lagen nodig!

    Doen zich spijts alle voorzorgen toch verkleuringen voor, dan wordt aanbevolen contact op te nemen met onze RTS (Remmers-Technik-Service).

    Harsbloedingen zijn een natuurlijk verschijnsel en met coatingmaatregelen niet te voorkomen, zie BFS Merkblad Nr 18.

    Een te sterke verdunning van het product, te hoge houtvochtigheid of het niet correct naleven van de verwerkingsvoorschriften, aan te brengen hoeveelheden en droogtijden kunnen de isolerende werking van het product nadelig beïnvloeden. Bij watergedragen coatings blijft altijd een klein risico op doorbloeden van houtinhoudstoffen!

    Bij geschaafd larikshout en in het bijzonder harsachtig naaldhout kan de hechting en de weersbestendigheid van de coating worden verminderd, vooral bij horizontale boomringen, takken en harsrijke houtzones. Hier moeten kortere onderhouds- en renovatie-intervallen worden verwacht. Dit kan alleen worden verholpen door voorverwarmen of zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten zijn aanzienlijk langere onderhouds- en renovatie-intervallen te verwachten wanneer het hout gezaagd wordt.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.