Art.nr. 215506

  Brandvertragende topcoat

  Oplosmiddelhoudende, transparante, matte beschermende lak

  Kleur: kleurloos | 2155
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ca. 0,98 gr/cm³
  Glansgraad mat

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen
  • Decoratieve bescherming van Brandvertragende verf
  • Bij hogere eisen aan het oppervlak
  • Wand- en plafondbetimmeringen
  • Scholen, openbare gebouwen, ziekenhuizen, woonhuizen, kantoorgebouwen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Tegen luchtvochtigheid en mechanische belasting
  • Voorkomt het vastplakken en vervuilen van het oppervlak behandeld met brandvertraging
  • Verschil in glansgraad bij Brandvertragende verf wordt bij een matte instelling vereffend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Houtvochtigheid max. 15%

  • Verwerking
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Kwasten, rollen, spuiten.

    Airmix: nozzle: 0,28 - 0,38 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar, luchtdruk: 1 -2 bar.

    Airless: nozzle: 0,28 - 0,38 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 24 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 2 uur Volledig gedroogd: na ca. 24 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

    Bij een hoge luchtvochtigheid tijdens de droging bestaat de kans dat het wit uitslaat.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Vachtroller, oplosmiddelbestendige blokkwast Airless / airmix spuitapparatuur Zuigerpomp Zeef en filter verwijderen Diameter slang ≥ NW 10 Hulpslang 1,5-2 m, NW 6, mogelijk Oplosmiddelbestendige slang gebruiken

   • Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 18 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • Minimaal 18 maanden in gesloten originele verpakking, vorstvrij opgeslagen.

  • Verbruik
   • ca. 50 g / m² per laag
   • Max. 50 gr/m² (= ca. 50 ml/m²)

  • Algemene instructies
   • Behandelde bouwdelen niet stapelen.

    Brandvertragende topcoat alleen in combinatie met Brandvertragende verf aanbrengen.

  • Verwijderingsinstructie
   • De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten