• Brandvertragende topcoat

  Art.nr. 215506

  Brandvertragende topcoat

  Oplosmiddelhoudende, transparante, matte beschermende lak

  Kleur: kleurloos | 2155
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 0,98 gr/cm³
  Glansgraad mat

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen
  • Decoratieve bescherming van Brandvertragende verf
  • Bij hogere eisen aan het oppervlak
  • Wand- en plafondbetimmeringen
  • Scholen, openbare gebouwen, ziekenhuizen, woonhuizen, kantoorgebouwen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Tegen luchtvochtigheid en mechanische belasting
  • Voorkomt het vastplakken en vervuilen van het oppervlak behandeld met brandvertraging
  • Verschil in glansgraad bij Brandvertragende verf wordt bij een matte instelling vereffend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Houtvochtigheid max. 15%

  • Verwerking
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Kwasten, rollen, spuiten.

    Airmix: nozzle: 0,28 - 0,38 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar, luchtdruk: 1 -2 bar.

    Airless: nozzle: 0,28 - 0,38 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 24 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

   • Drogen

    Stofdroog: na ong. 2 uur Volledig gedroogd: na ong. 24 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

    Bij een hoge luchtvochtigheid tijdens de droging bestaat de kans dat het wit uitslaat.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Vachtroller, oplosmiddelbestendige blokkwast Airless / airmix spuitapparatuur Krachtige zuigerpomp, overbrengingsverhouding ≥ 30:1 Zeef en filter verwijderen Diameter slang ≥ NW 10 Hulpslang 1,5-2 m, NW 6, mogelijk Oplosmiddelbestendige slang gebruiken

   • Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 18 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • Minimaal 18 maanden in gesloten originele verpakking, vorstvrij opgeslagen.

  • Verbruik
   • ca. 50 g / m² per laag
   • Max. 50 gr/m² (= ong. 50 ml/m²)

  • Algemene instructies
   • Behandelde bouwdelen niet stapelen.

    Brandvertragende topcoat alleen in combinatie met Brandvertragende verf aanbrengen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten