Art.nr. 109984

  Schuimreiniger

  Mengsel van organische oplosmiddelen voor het verwijderen van verse restanten PU-schuim en lijm

  Productspecificaties

  Bij levering

  Kleur Transparant
  Consistentie Dun vloeibaar

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voor het verwijderen van verse, natte PUR-schuimvervuilingen (Montage-schuim, Snelschuim, 2K, Pistolen-schuim).
  • Voor het reinigen van pistolen, nozzels, ventielen en gereedschap.

  Eigenschappen

  • Snel en grondig oplosmiddel voor verse restanten van polyurethaanschuimen.
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Sluit het NBS-pistool aan.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond-, omgeving- en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +25°C.

   • Gebruik het materiaal zoals voorzien.

  • Verwerkingsinstructies
   • Altijd direct bij nog vers schuim gebruiken omdat uitgehard schuim onoplosbaar is en alleen nog mechanisch verwijderd kan worden.

   • Drogen

    Verdampingstijd: ong. 5 minuten (+20 °C)

  • Gereedschap / Reiniging
   • NBS-pistool

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de vervuiling en hoeveelheid schuim

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De Schuimreiniger bevat oplosmiddelen welke ook lak en verf kunnen aantasten.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

    Verwarm de spuitbus niet boven +50 ° C.

  • Verwijderingsinstructie
   • De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's