Art.nr. 154612

  Snelschuim 2K

  Twee-componenten PU schuim voor montage van kassementen

  Productspecificaties

  Bij levering

  Kleur licht groen

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Treksterkte ong. 21 N/cm²

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Snel monteren van bouwelementen
  • Vullen met schuim van chambranten, ramen, rolluiken en metselwerk
  • Dichtzetten van doorvoeren, leidingen en holle ruimtes

  Eigenschappen

  • Speciaal voor verwerking zonder pistool
  • Snelle afbinding binnen enkele minuten
  • Hoge schuimopbrengst
  • Werkt niet na
  • Extreem hoge kleefkracht
  • Reageert volledig uit zonder vocht of lucht
  • Uitstekende isolatie, geluids- en warmte-isolerend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet stofvrij zijn, ontdaan van losse delen, olie en vet en indien mogelijk droog.

    Niet voornatten!

   • Voorbereidingen

    Kunststof draaidop aan de onderzijde van de bus enkele malen rechtsom draaien

    Het ventiel naar beneden houden, bus circa 20 x goed schudden.

    Spuitslangetje op het ventiel schroeven.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaaltemperatuur: minstens +10 °C tot max. 25 °C Omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +5°C tot max. +35 °C

   • De bus met het ventiel naar beneden uitschuimen.

    Het schuim wat naar buiten komt moet gelijkmatig lichtgroen van kleur zijn. Indien dit niet het geval is de bus opnieuw schudden.

    De bus na het vermengen binnen de potlife van ca. 5 minuten verwerken, anders verhardt het schuim in de bus uit (deze kan uit elkaar barsten!).

  • Verwerkingsinstructies
   • Drogen

    Kleefvrij: ong. 5 minuten (bij +20°C) Te snijden: na ong. 13 minuten (bij +20°C) Niet meer uit te smeren na: ong. 45 minuten (bij +20°C) Volledig belastbaar na: ong. 4 uur (bij +20°C)

  • Gereedschap / Reiniging
   • Uitgehard schuim kan niet worden opgelost.

    Vervuilingen direct met Schuimreiniger verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Eén bus volstaat voor 2 deurkassementen Opbrengst: 400 ml: ong. 10 l / bus (uitgeschuimd)

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Steeds een proefvlak zetten!

    Verwarm de spuitbus niet boven +50 ° C.

    Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten