Art.nr. 346320

  Induline OW-800

  Watergedragen voor- en aflak voor geolied effect voor maathoudende bouwdelen voor dompelen en flowcoaten

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Button remmers-mix
  Kleur: kleurloos | 3463
  Kleur: kleurloos | 3463
  Kies een kleur
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel alkyd- / acrylaathars
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,03 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Glansgraad zijdeglans
  Viscositeit ( 20 °C) uitlooptijd ca. 28-30 sec in een ISO-Cup 3 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beschermde houtconstructies: bijv. hout-aluminium ramen
  • Voor- en aflak

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Sneldrogend
  • Geolied, natuurlijk, mat oppervlak
  • Aangename haptiek
  • Geen neiging tot zelfontbranding, zoals bij oxidatief drogende producten
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    De ondergrond moet droog, stof-, vuil-, vet- en wasvrij zijn.

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren.

    Verbindingsnaden eventueel met Induline V-Voegbescherming (art.nr. 3495) of Induline AF-920 (art.nr. 7732) beschermen.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • dompelen/ flowcoaten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C.

   • Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Alle kleuren zijn onderling te vermengen.

    Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Dompelen en flowcoaten.

    Voor de aflak schuren: P 220 - 240. Schuurstof verwijderen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangsviscositeit te bereiken, uitlooptijd ca. 24 - 28 sec in ISO cup 3 mm).

    Voor een betere werking onder ongunstige omstandigheden (verhoogde temperaturen, lage luchtvochtigheid) tot 10% met water verdunnen. Verdampingsverliezen compenseren door toevoeging van water.

    In het geval van schuimvorming in het 'flow-coat' systeem wordt een toevoeging van 0,2-1,0% VP 9325 Ontschuimer Sterkte 2 (3231) aanbevolen.

    Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunbare lazuren donkere verkleuringen ontstaan.

    Om activering van de houtinhoudstoffen te belemmeren een geforceerde droging uitvoeren.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.be

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 1 uur Te schuren en overschilderbaar: na ca. 2 - 3 uur (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid) Te schuren en overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 20 minuten verdampingstijd (bij 20°C en 65 - 75% relatieve luchtvochtigheid) / 60 minuten droogtijd (45°C, 1 m/sec luchtcirculatie) / 20 minuten afkoeltijd

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

  • Gereedschap / Reiniging
   • dompelen/ flowcoaten
   • Flowcoater, dompelbak

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

    Raadpleeg technische merkbladen "Verzorging&Onderhoud van dompelbaden en Flow-Coat systemen" en "Instructies voor bedrijfshygiëne".

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 80 ml - 100 ml / m² per laag
   • 80 - 100 ml/m² per laag (komt overeen met een droge laagdikte van ca. 20 µm) De aangegeven waardes hebben betrekking op onverdund materiaal.

  • Algemene instructies
   • Sealer:

    De af te dichten vlakken met Siliconen Primer P (art.nr. 7270) voorbehandelen.

    Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Alleen weekmakervrije afdichtingsprofielen gebruiken.

    Onderhoud en renovatie:

    Hout wordt buiten blootgesteld aan grote klimaatveranderingen en belasting door het milieu. De verflaag is onderhevig aan een natuurlijk verouderings-, slijtage- en afbouwproces. De afbouw verschilt in snelheid afhankelijk van de belasting (licht, gemiddeld, zwaar) per houten bouwdeel. Het is mogelijk dat aan één bouwdeel respectievelijk object verschillende stadia van verwering optreden. Om de houten elementen meerdere jaren een optimale bescherming te bieden, verdient het de aanbeveling het oppervlak jaarlijks te controleren. Eventuele beschadigingen moeten na reiniging direct worden behandeld respectievelijk gerepareerd.

    Onderhoudslaag met Induline OW-810 (art.nr. 3462).

    Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten