Art.nr. 236805

  Aqua FKL-402-Voegenvloeistof

  Watergedragen voegkitoplossing voor parket en houten vloeren

  Kleur: kleurloos | 2368
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,04 g/m³
  Kleur Melkachtig, na droging kleurloos
  Geur mild
  Viscositeit Vloeibaar

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Hout binnen
  • Afkitten van parket en houten vloeren

  Eigenschappen

  • Geringe volumevergroting
  • Oplosmiddelarm, milieuvriendelijk en milde geur
  • Snelle droging
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- ondergrondtemperatuur minstens. +15 °C tot max. +25 °C.

   • Schudden voor gebruik.

    Vóór de laatste schuurbeurt spachtelen met veerspatel .

    Na droging, opschuren

    Herhaal de bewerking indien nodig.

    Werk het hout vervolgens af met het gewenste systeemproduct.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

   • Drogen

    Schuur-/overwerkbaar: na ong. 45 - 60 minuten

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

   • Verdunnen

    Gebruiksklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • Veerspatel

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

    Roestvrij staal gereedschap

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • Ongeveer 50 ml / m² Werkelijk verbruik: afhankelijk van de toestand van de vloer / voegen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's