Art.nr. 387501

  Aqua MM-825-Matteringsmiddel

  Matteringspasta voor watergedragen coatings

  Varianten
  3875 | Aqua MM-825-Matteringsmiddel
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,04 g/cm³
  Viscositeit ( 20 °C) ong. 3700 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Matteringspasta om het glansniveau te reduceren
  • Niet geschikt voor matte lakken

  Eigenschappen

  • Biedt een vermindering in het glansniveau van watergedragen coatingmaterialen
  • Variabele reduceer mogelijkheid van het glansniveau
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Zie het bijbehorende technische informatieblad van het gebruikte verfmateriaal.

   • Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    De toevoeging van het product kan de technische en chemische eigenschappen van het gelakte oppervlak beïnvloeden.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Glansreductie met een toevoeging van 4% Aqua MM-825:

    Produkten
    Glansreductie
    Induline DW-601

    voor ong. 15 - 20 eenheden

    Induline LW-700

    voor ong. 10 - 15 eenheden

    Induline LW-720

    voor ong. 15 - 20 eenheden

    Aqua CL-440
    voor ong. 10 - 15 eenheden
    Aqua SL-418
    voor ong. 10 - 15 eenheden
    Aqua DL-65/mat
    voor ong. 0 - 5 eenheden
    Aqua DL-65/zijdemat
    voor ong. 10 - 15 eenheden
    Aqua DL-65/ zijdeglans
    voor ong. 20 - 25 eenheden  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.