Art.nr. 236905

  Aqua MSV-403-Parketgrondering

  Speciale grondering voor parket en houten vloeren ter reducering van onderlinge verlijming

  Kleur: kleurloos | 2369
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel acrylaat
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,03 gr/cm³
  Geur mild
  Uitlooptijd s in DIN 2 beker ong. 55

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Hout binnen
  • Lamellenparket
  • Planken vloeren
  • Zwevend parket
  • Houten vloer
  • Vloeren met vloerverwarming

  Eigenschappen

  • Minimale verlijming van de zijkanten
  • Vermindert het risico op verkleven van de plint
  • Goed schuurbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

    Houtvochtigheid: 8-12 %

   • Voorbereidingen

    Schuren met P 80 - 150.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18°C tot max. +25°C.

   • Schudden voor gebruik.

    Rollen.

    Na droging voor- en aflak met geschikte producten.

    Bij droging overnacht, moet deze licht opgeschuurd worden.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Niet op de vloer gieten en verdelen (patroonvorming).

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ong. 1 - 2 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • Roestvrij gereedschap Microvezel roller 8 - 12 mm hoogte

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • 100-120 ml/m² per laag

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.