Art.nr. 193901

  Aqua V-490-Vertrager

  Vertrager ter verbetering van de vloeiing

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 0,92 gr/cm³
  Geur karakteristiek

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Bij de verwerking van 1K Aqua-lakken door middel van kwasten, rollen of spuiten
  • Bij de verwerking van 2K Aqua-lakken door middel van spuiten
  • Bij een lage luchtvochtigheid: optimalisering van de vloeiing voor Aqua-lakken
  • Bij zuigkrachtige houtsoorten: afstellen van Aqua-beitsen

  Eigenschappen

  • Geeft een langere open tijd (Aqua lakken of beitsen)
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +25°C.

   • Het materiaal 1 : 1 met water mengen en al roerend aan de lak toevoegen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Verdunnen

    1 : 1 met water

  • Gereedschap / Reiniging
   • Remmers patentmixer

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ong. 5 - 10% toevoegen aan Aqua-beitsen ong. 1 - 3% toevoegen aan Remmers Aqua-lakken

  • Algemene instructies
   • De viscositeit van de lak kan door het materiaal worden beïnvloed.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.