Art.nr. 325601

  Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief

  Verbetering van de bestendigheid en hechting op glas van bepaalde 1K-Aqua-lakken

  Kleur: kleurloos | 3256

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,01 g/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voor herstelling van glaslakken
  • Gekleurd ontwerp van glasachtergronden
  • Verbetering van de lakweerstand
  • Meubels en winkelinrichting
  • In gekozen 1K Aqua-lakken

  Eigenschappen

  • Aanzienlijke verbetering van de hechting van lak op glas
  • Kostenverlagend alternatief voor kleine series
  • Eenvoudige toepassing
  • Geen potlife (na 8 uur heeft de verf weer 1K-eigenschappen)
  • Verbetering van de chemische bestendigheid van 1K-lakken
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Zie het desbetreffende technische merkblad van het gebruikte verfmateriaal.

   • Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.