• OB-008-Oliebeits

  Art.nr. 278701

  OB-008-Oliebeits

  Oplosmiddelhoudende lijnoliebeits met een zeer lange open tijd

  Kleur: kleurloos | 2787
  Kleur: kleurloos | 2787
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel lijnolie / natuurhars
  Dichtheid (20 °C) ong. 0,82 gr/m³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • voor trappen
  • voor houten vloeren
  • voor binnendeuren
  • voor meubelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen
  • Speciaal voor zachthout en grof poreus hout (bijv. Eik)
  • Houten vloeren en trappen
  • Meubels & binnenhuisafwerking
  • Voor gebruik met hout-, was- en alkydhars gebaseerde houtafwerkingen
  • Afzonderlijk: als impregneerolie / olie op kleur op licht belaste oppervlakken

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Onderling mengbaar, gebruiksklare basistinten
  • Lange open tijd voor aanzet-vrije verwerking (op grote oppervlakken)
  • Intense kleuren
  • Op basis van duurzame grondstoffen (lijnolie en natuurhars)
  • Bevat geen kobalt en MEKO
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Houtvochtigheid: 8-12 %

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Vettige en harshoudende houtsoorten met WV-891 of V-890 afwassen.

    Schuren met P 80 - 150.

    Hoe grover het schuurpapier des te intensiever de kleuring bij gepigmenteerde varianten.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • kwasten/rollen plamuren
   • verwerkingstemperatuur min. 18°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Rollen of kwasten.

    Materiaalresten met een pluisvrije katoenen doek bij iedere bewerking na ca. 20 - 30 min. verwijderen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Gevaar van zelfontbranding (DGUV informatie 209-046)

    Mag niet met NC-houdende lak of beits op dezelfde werkplek worden verwerkt, verontreinigd textiel (bijv. poetsdoeken, werkkleding) in vuurvaste afvalbakken verzamelen en verwijderen.

   • Drogen

    Stofdroog: na ong. 4 uur Af te werken door middel van spuiten: na ong. 6 uur Af te werken door middel van rollen: na ong. 14 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Indien nodig met max. 2% Verdunning V 101. OB-008-Oliebeites kleurloos is de basis om te verdunnen en voor het instellen respectievelijk afzwakken van de kleurintensiteit.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen plamuren
   • Blokkwast, kortharige (3 - 5 mm) vachtroller, éénschijfsmachine met witte pad, pluisvrije katoenen doek, rvs spatel

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ca. 40 ml - 80 ml / m² per laag
   • 40 - 80 ml/m² Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuigkracht van het hout en de laatste schuurbeurt. Overtollig materiaal met een pluisvrije katoenen doek bij iedere laag na ong. 20 - 30 minuten verwijderen.

  • Algemene instructies
   • Doordat overtollig materiaal moet worden afgenomen is de kleurintensiteit beperkt (bijv. bij zeer donkere kleuren en wit). Voor een maximale kleurintensiteit kan aan de afwerking max. 5 % van dit product toegevoegd worden.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's