Art.nr. 513903

  PUR H-286-verharder

  Isocyanaat voor solventgedragen PUR-coatings

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) Ong. 1,08 g/cm³
  Vlampunt 27 °C
  Viscositeit 15 - 20 s in 4 mm uitloopbeker

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voor het uitharden van de 2K PUR-lakken in de aangegeven mengverhouding

  Eigenschappen

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +8 °C tot max. +30 °C.

  • Verwerkingsinstructies
   • Isocyanaten reageren met luchtvochtigheid, op basis daarvan de verpakking van de verharder altijd luchtdicht sluiten.

   • Drogen

    zie technische fiche van de systeemproducten

   • Verdunnen

    Gebruiksklaar

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, vorstvrij, droog minstens 6 maanden.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.