• V-893

  Art.nr. 198105

  V-893-vertrager

  Trage verdunning om de loop te verbeteren

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) Ca. 0,96 g/cm³
  Geur Karakteristiek
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker Ca. 12

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Verdunning voor PUR-lakken
  • Aanzetvrije-lak van grote oppervlakken en bij hoge temperaturen
  • Toepassing van PUR-lakken in het coating / roltoepassing
  • Op viscositeit brengen van beitsen wanneer deze worden gespoten en nabehandeld.

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Langzame verdamping
  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 18°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +18 °C tot max. +25 °C.

   • Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 36 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • Naar behoefte

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.