Art.nr. 193510

  Verdunner V-897

  Middelsnelle verdunning voor lak-instelling: procesoptimalisatie en snelle uitharding

  Kleur: kleurloos | 1935

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 0,94 g/cm³
  Geur Karakteristiek
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker ong. 12

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Verdunner van PUR-lakken

  Eigenschappen

  • Verbetert de vloeiing
  • Versneller van de doorharding
  • Verkort de opgegeven verwerkingstijden
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Material-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens. +18 °C tot max. +25 °C.

   • Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • Naar behoefte

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.