Art.nr. 386805

  Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat

  Hoog werkzaam middel voor reiniging van gereedschap

  Varianten
  3868 | Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 0,98 g/cm³
  Geur Mild

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Geconcentreerd reinigingsmiddel voor het reinigen van verfspuitpistolen en spuitrobots
  • Reiniging van gereedschap

  Eigenschappen

  • Zeer effectief concentraat
  • Verwijdert moeiteloos verse vervuiling van Aqua-lakken
  • Heeft geen invloed op de oppervlakken van geëxfolieerde componenten (bijv. Flowcup-pistolen)
  • Verwerking
   • Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • De inwerktijd en het verbruik aan de hand van een proefvlak bepalen.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Lange inwerktijden van het reinigingsmiddel kunnen leiden tot beschadiging.

    Na iedere reiniging het behandelde oppervlak / gereedschap met schoon water spoelen en laten drogen.

   • Verdunnen

    Concentraat met water verdunnen

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Naar behoefte en vervuilingsgraad: 10% oplossing in water bij normale vervuiling 20% oplossing in water bij sterke vervuiling Onverdund bij hardnekkige vervuiling

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.