• Siliconenverwijderaar

  Art.nr. 779983

  Siliconenverwijderaar

  Reiniger om siliconenrestanten te verwijderen

  Varianten
  7799 | Siliconenverwijderaar
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 0,8 g/cm³
  Kleur Geelbruin
  Consistentie Pasteus

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Verwijderen van uitgeharde siliconenresten
  • Verwijderen van siliconensluier op ruiten

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Zeer doeltreffend
  • Geurarm
  • Oplosmiddelhoudend
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Grove vervuiling mechanisch verwijderen.

    Aangrenzende bouwdelen en stoffen die niet in contact met het product mogen komen, moeten door passende maatregelen worden beschermd.

  • Verwerking
   • kwast
   • voor gebruik schudden
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens + 5 °C tot maximum + 30 °C

   • Bus voor ieder gebruik krachtig schudden

    Breng het product met een kwastje aan op de siliconenresten.

    Na een voldoende lange inwerktijd moeten de opgeloste siliconenresten voorzichtig met een geschikt gereedschap worden verwijderd.

    Herhaal de bewerking indien nodig.

    Was de behandelde oppervlakken grondig na met warm zeepsop tot er zich geen witte sluier vormt.

  • Verwerkingsinstructies
   • Compatibiliteit van het materiaal voor gebruik eerst op een onopvallende plek testen.

    Niet bij direct zonlicht of opgewarmde oppervlakten aanbrengen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Kwast

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Afhankelijk van de graad van vervuiling

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten