• MSL-40/sm-Houtbeits UV+

  Art.nr. 724001

  MSL-40/sm-Houtbeits UV+

  Decoratieve, solventgedragen tussenlaag-lazuur met hoge Uv-bescherming en filmbescherming, universeel voor hout buiten

  Automatisch inkleurbaar
  Kleur: kleurloos UV+ | 7240
  Kleur: kleurloos UV+ | 7240
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Acrylaatharsen
  Dichtheid (20 °C) ong. 0,94 g/cm³
  Geur Oplosmiddelachtig, na droging karakteristiek
  Glansgraad Zijdemat
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker 48 s

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout buiten
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren (inclusief de binnenzijde)
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Kleurloze UV+ ook als eindlaag over gepigmenteerde varianten voor duurzaam lichte houtsoorten.
  • Voor de professionele verwerker.

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Druipt niet
  • Goede vloeiing
  • Filmbescherming tegen schimmels, algen & blauwschimmel
  • Weer- en UV-bestendig
  • Hoge UV-bescherming door speciale bindmiddelen
  • Vuilafstotend en gemakkelijk te onderhouden
  • Blokvast (conform HO.03 richtlijn)
  • Kobaltvrij
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Intacte oude verflagen goed schuren.

    Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond schuren.

    Eventueel de ondergrond met Aqua RG-27 egaliseren.

    Losse en gescheurde noesten alsook harsgallen verwijderen en met een geschikt middel (bijv. Verdunning V 101) reinigen.

    Hout buiten dat beschermd moet worden tegen houtrot, blauwschimmel en/of insecten voorbehandelen met een geschikt houtbeschermingsmiddel* (zie Systeemproducten). (*Biociden moeten met voorzichtigheid worden gebruikt. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie!).

    Bij gebruik van kleurloos UV+ op buitenhout is een voorbehandeling met Houtbeschermingscrème, kleurloos absoluut noodzakelijk.

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

  • Verwerking
   • kwast
   • voor gebruik roeren
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: tussen +5 °C en +30 °C.

   • Het materiaal goed roeren en snel, zonder onderbreking met kwast aanbrengen.

    In houtvezelrichting aanbrengen.

    Uitzonderlijk elegant oppervlak door licht te schuren voor de eindlaag.

    Na droging een tweede laag aanbrengen.

    Zo nodig een 3e laag met kleurloos UV+ voorzien om de gewenste kleur blijvend te fixeren. (Opofferingslaag, bij renovatie te vernieuwen).

    De procedure is ook mogelijk op oppervlakken die zijn voorbehandeld met HSL-30/m* of houtverduurzamingscrème*.

    Op wit behandelde ondergronden is voornoemde werkwijze niet zinvol (donkert na, geelachtig door de eigen kleur van de kleurloos UV+).

    Kops hout tegen waterabsorptie beschermen door meerdere lagen van het product in passende kleur.

    Op ramen en buitendeuren 3 lagen aanbrengen.

    Alle kleuren zijn onderling mengbaar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 12 uur
   • Test de compatibiliteit en het kleureffect met de ondergrond door middel van een proefvlak.

    Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen.

    Met elke nieuwe laag wordt de kleur intensiever en verhoogt de glansgraad.

    Na droging verdraagzaam met kunststof en bitumeuze materialen.

    De behandelde oppervlakken tijdens de verwerking/droging tegen regen, wind, zonnestraling en condensatie beschermen.

    Elke mechanische schade, in bijzonder van kleurloze lagen, onmiddellijk met “Kleurloos UV+” retoucheren zodat zich na verloop van tijd geen verkleuring kan voordoen, o.a. door blauwschimmel.

    Gevaar van zelfontbranding (DGUV informatie 209-046)

    Mag niet met NC-houdende lak of beits op dezelfde werkplek worden verwerkt, verontreinigd textiel (bijv. poetsdoeken, werkkleding) in vuurvaste afvalbakken verzamelen en verwijderen.

   • Drogen

    Na ongeveer 12 uren bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Klaar voor gebruik

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Natuurharen borstel, blokkwast

   • Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 36 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • ca. 60 ml - 100 ml / m² per laag
   • 1e laag: 100 ml/m² 2e laag: 60 ml/m²

  • Algemene instructies
   • Bij geschaafd larikshout en in het bijzonder harsachtig naaldhout kan de hechting en de weersbestendigheid van de coating worden verminderd, vooral bij horizontale boomringen, takken en harsrijke houtzones. Hier moeten kortere onderhouds- en renovatie-intervallen worden verwacht. Dit kan alleen worden verholpen door voorverwarmen of zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten zijn aanzienlijk langere onderhouds- en renovatie-intervallen te verwachten wanneer het hout gezaagd wordt.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.