• Buitenhout krachtreiniger

  Art.nr. 2640

  Buitenhout krachtreiniger

  Speciale reiniger voor verweerde, decoratief gelakte houten terrassen buitenshuis

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) Ca. 0,98 g/cm³
  Vlampunt >60°C
  Geur mild
  Viscositeit gelachtig

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Houten terrassen
  • Verwijdering van resten van coatings (oliën en dunne lazuren)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verwijdert effectief restanten van olie en impregneerlazuren van vlonders
  • Schuren van het oppervlak is niet meer noodzakelijk
  • Watergedragen
  • Speciale borstels kunnen op de in de handel verkrijgbare telescoopstokken worden geschroefd
  • Verwerking
   • kwast
   • schrobber
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C
   • Het materiaal met een speciale schrobber, blokkwast of kwast gelijkmatig en ruim op het totale vlak aanbrengen.

    Het materiaal ca. 30 minuten laten inwerken.

    Met een spuit (4040 of 4041) licht met water bespuiten om de reiniger te activeren.

    Het hout in de lengterichting per plank met een speciale schrobber afschrobben.

    Putjes uitborstelen met de speciale borstel voor terrassen.

    Indien nodig het bevochten en afschrobben nogmaals herhalen.

    Bijzonder hardnekkige coatingsresten kunnen indien nodig in vochtige toestand met een metalen spatel verwijderd worden.

    Het hout grondig met een tuinslang afspoelen.

    Het afspoelen herhalen, totdat er geen schuimvorming meer plaatsvindt. Wellicht is het handig om het restant met een grove bezem weg te vegen.

    Na droging het gereinigde oppervlak beoordelen en indien nodig het reinigingsproces herhalen.

    Indien noodzakelijk, bevelen wij het gebruik aan van een Houtontgrijzer!

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Steeds een proefvlak zetten!

    Gedurende de wachttijd het behandelde oppervlak vochtig houden.

    De behandelde vlakken met veel water naspoelen.

    Het spoelwater niet in contact laten komen met ander water.

    Nabijgelegen gewassen en sierplanten net zoals bouwdelen indien noodzakelijk met een folie beschermen tijdens te behandeling.

    Na droging van 1 - 2 dagen een nieuwe laag Remmers Tuinhoutolie Aqua of Remmers Tuinhoutolie of WPC-Impregneerolie aanbrengen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • schrobber
   • Speciale schrobber, blokkwast, Acryl-borstel

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 200 ml totaal / m²
   • Ca. 200 ml/m² bij een éénmalige applicatie.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.