• Gereedschapsreiniger

  Art.nr. 1345

  Gereedschapsreiniger

  Mengsel van mild aromatische oplosmiddelen

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 0,78/cm³
  Vlampunt ong. 42 °C
  Geur oplosmiddelhoudend

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Het instellen van de viscositeit voor oplosmiddelhoudende alkyharslazuren en -lakken
  • Reiniging van gereedschap

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Milde geur
  • Gedearomatiseerd
  • Goede reinigende werking
  • Verwerking
   • Tijdens het roeren langzaam aan de lak of lazuur toevoegen totdat de gewenste consistentie is bereikt.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Gemorste verdunning direct met een katoenen doek verwijderen. De katoenen doek in een vuurvaste afvalcontainer verzamelen en afvoeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • Onbeperkt

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing

  • Verwijderingsinstructie
   • De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.