Art.nr. 1504

  Renovatie Grondverf

  Speciale grondering voor het opfrissen van verweerd en vergrijsd hout

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel acrylaatdispersie
  Dichtheid (20 °C) 1,07 gr/cm³
  Geur mild

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Hout binnen en buiten
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Renovatie en egalisering van vergrauwde en bevlekte houtoppervlakken

  Eigenschappen

  • Weerbestendig en vochtregulerend
  • Snel drogend
  • Goed dekvermogen, reeds vanaf de eerste laag
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Vergrauwde en verweerde houtoppervlakken eerst grondig met een messingborstel reinigen om een optimale hechting te waarborgen.

    Losse en gescheurde knoesten alsmede open harsplekken verwijderen en met een geschikte middel reinigen (bijv. Verdunning V101, Gereedschapsreiniger).

    Hout buiten, dat beschermd moet worden tegen houtrot en blauwzwam, voorbehandelen met Hout Protect*.

    Scherpe randen afronden.

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Kwasten of rollen.

    In houtvezelrichting aanbrengen.

    Na droging voorlak en aflak met Houtbeits Long Life UV.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Alle kleuren zijn onderling te vermengen.

    Bij renovatie van ramen en buitendeuren wordt, vóór elke verdere behandeling, een schuurbeurt aanbevolen met P180 schuurpapier of een fijn schuursponsje.

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ong. 4 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • acrylharenborstel, oppervlakteborstel

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • ong. 100 ml/m² afhankelijk van de zuiging van de ondergrond

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.