Art.nr. 1900

  Kopshoutbescherming

  Bescherming tegen vocht voor snij- en zaagvlakken

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel acrylaat
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,04 g/cm³
  Geur mild, na droging reukloos
  Viscositeit ong. 650 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Hout binnen en buiten
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Naald- en loofhout
  • Vochtbescherming voor snij/zaagvlakken en kopshout

  Eigenschappen

  • Filmvormend
  • Waterafstotend
  • Elastisch
  • Diffusieremmend
  • Beperkt het volumetoename door vocht van het behandelde hout
  • Overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verfsystemen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

    De ondergrond moet droog, stof-, vuil-, vet- en wasvrij zijn.

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren.

    Vooral bij transparante oppervlakken in kleur gronderen.

    Na grondering een lichte tussenschuurbeurt voorzien.

    Niet filmvormende producten (Houtbeschermingscrème*, Tuinhoutolie, Tuinhoutolie [eco]) verwerken nadat dit product volledig is aangebracht, omdat deze anders niet kunnen intrekken.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: +15°C tot +25°C.

   • Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Materiaal goed oproeren.

    Kwasten of rollen.

    Bij uitzondering kan herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

    Na droging voor- en aflak met geschikte producten.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen.

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ong. 2 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • Acrylkwast, microvezel roller

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ong. 100 ml/m² afhankelijk van de zuiging van de ondergrond

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.