• Kopshoutbescherming

  Art.nr. 1900

  Kopshoutbescherming

  Bescherming tegen vocht voor snijvlakken

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel acrylaat
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,04 g/cm³
  Geur mild, na droging reukloos
  Viscositeit ong. 650 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • Hout binnen en buiten
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Naald- en loofhout
  • Vochtbescherming voor snij/zaagvlakken en kopshout

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Filmvormend
  • Waterafstotend
  • Elastisch
  • Diffusieremmend
  • Beperkt het volumetoename door vocht van het behandelde hout
  • Overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verfsystemen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren (*Houtbeschemingsmiddelen veilig verwerken.
    Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).

    Niet filmvormende producten (Houtbeschermingscrème, Tuinhoutolie, Tuinhoutolie [eco]) verwerken nadat dit product volledig is aangebracht, omdat deze anders niet kunnen intrekken.

    Vooral bij transparante oppervlakken in kleur gronderen.

    Na grondering een lichte tussenschuurbeurt voorzien.

  • Verwerking
   • kwast
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: +15°C tot +25°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Kwasten.

    Bij uitzondering kan herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

    Na droging voor- en aflak met geschikte producten.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 2 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ong. 2 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Acrylharen borstel, oppervlakteborstels

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ca. 100 ml / m² per laag
   • ong. 100 ml/m² afhankelijk van de zuiging van de ondergrond

  • Algemene instructies
   • Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen. (VFF merkbladen, BFS-merkblad nr. 18, VdL-richtlijnen, IFT-richtlijnen)

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.