Art.nr. 28121020

  Induline 2LW-735

  Watergedragen, transaparante 2-componenten aflak voor duurzame en esthetische ramen en deuren voor spuitapplicatie

  Automatisch inkleurbaar
  Kleur: kleurloos | 281210
  Kleur: kleurloos | 281210
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel PU, acrylaat copolymeer
  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,04 g/cm³
  Geur Karakteristiek
  Glansgraad Mat
  Viscositeit Ca. 4500 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwdelen: bijv. deuren, ramen en rolluiken

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zeer goed vloeiend
  • Uitstekende (natte) hechting
  • Hoge UV- en kleurbestendigheid
  • Beperkte vergeling
  • Hoge glans
  • Verhoogde blokvastheid
  • Zeer krasvast
  • Goede chemicaliënbestendigheid
  • Het materiaal is bestand tegen veel huishoudelijke handcrèmes
  • Weersbestendig
  • Goed bestand tegen hagel
  • Compatibel met Induline verfsystemen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11-15%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren (*Houtbeschemingsmiddelen veilig verwerken.

    Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).

    Met een geschikte grondering en voorlak voorbehandelen en eventueel tussen de lagen schuren.

    Verbindingsnaden eventueel met Induline V-Voegbescherming of Induline AF-920 beschermen.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • airless/airmix spuiten bekerpistool
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15 °C tot max. +30 °C.

   • De aangegeven waardes hebben betrekking op onverdund materiaal. Het beste spuitbeeld wordt verkregen bij een materiaaltemperatuur van 15°C tot 20°C.

    Airlessspuiten: Nozzle: 0,28 mm, Spuitdruk: 120 - 130 bar.

    Airmix: Spuitmond 0,28 mm, Spuitdruk 100 - 120 bar, luchtdruk 1,4 - 1,6 bar

    Bekerpistool: Nozzle: 2,0 - 2,58 mm; luchtdruk: 3,0 - 4,0 bar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Niet bij direct zonlicht en beneden 15°C of boven 30°C verwerken.

    Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunbare lazuren donkere verkleuringen ontstaan.

    Kleurloos is niet geschikt voor buiten, direct blootgesteld aan weersinvloeden.

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 1 uur
    Schuurbaar en overschilderbaar: na ca. 4 uur (bij 23 °C en 50 % r.l.v.)

    Bij overschrijding van de aangegeven verwerkingstemperatuur, luchtvochtigheid of de maximale laagsterkte zorgt voor een vertraging van de doordroging en een insluiting van de hydrofiele emulgatoren. Het gevaar op tijdelijke watervlekken wordt ook groter. Bij de toenemende doorharding van de laag, vermindert dit effect.

   • Verdunnen

    Klaar voor gebruik, verdunnen met max. 10 % water indien nodig.
    Aanbrengen met bekerpistool: Verdunnen met 10 - 20 % water.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten bekerpistool
   • Airless/Airmix spuitsystemen, bekerpistool

   • Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met HFW7-017A - Speciale reinigingsoplossing.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Ca. 175 ml/m² (plus spuitverlies)
    (komt overeen met natte filmdikte: ca. 175 µm, droge filmdikte: ca. 65 µm)

  • Algemene instructies
   • Sealer:

    Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Alleen weekmakervrije afdichtingsprofielen gebruiken.

    Onderhoud en renovatie:

    Hout wordt buiten blootgesteld aan grote klimaatveranderingen en belasting door het milieu. De verflaag is onderhevig aan een natuurlijk verouderings-, slijtage- en afbouwproces. De afbouw verschilt in snelheid afhankelijk van de belasting (licht, gemiddeld, zwaar) per houten bouwdeel. Het is mogelijk dat aan één bouwdeel respectievelijk object verschillende stadia van verwering optreden. Om de houten elementen meerdere jaren een optimale bescherming te bieden, verdient het de aanbeveling het oppervlak jaarlijks te controleren. Eventuele beschadigingen moeten na reiniging direct worden behandeld respectievelijk gerepareerd.

    Voor reiniging en onderhoud adviseren wij de Ramen Reinigings- en Onderhoudsset respectievelijk Deuren Reinigings- en Onderhoudsset.

    Onderhoudslaag met Aqua HSL-35 en Aqua DSL-55 of HSL-30 en Houtbeits Long Life UV.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.