• Induline DW-610
  • Induline DW-610

  Art.nr. 1503920

  Induline DW-610

  Watergedragen, isolerende lak als grondlaag, voor-, tussen- en aflak

  Automatisch inkleurbaar
  Kleur: Basis A | 015039
  Kleur: Basis A | 015039
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel speciaal acrylaat
  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,27 g/cm³ (Basis A) Ca. 1,03 g/cm³ (Basis C)
  Geur karakteristiek

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout in buitentoepassingen
  • Beperkt maatvaste houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Grondlaag, voor- en aflak
  • In het bijzonder voor vuren, dennen, douglas, eiken, grenen en lariks

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Eenvoudige verwerking
  • Goede vloei
  • Elegante glans met behoud van de houtstructuur (bij 3 lagen)
  • Waterdampdoorlatend
  • Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
  • Vergeelt en verkrijt niet
  • Zeer duurzaam door een speciale bindmiddelcombinatie
  • Schilfert niet af
  • Nabehandeling zonder opschuren
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond schuren.

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren (*Houtbeschemingsmiddelen veilig verwerken.

    Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

    Losse en gescheurde noesten alsmede open harsgallen verwijderen en met geschikte middelen (bijv. Verdunning V 101, Nitro of Universele verdunning) reinigen.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C
   • voor gebruik roeren
   • airless/airmix / bekerpistool / kwasten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed doorroeren.

    Kwasten of spuiten.

    Airless: nozzle: 0,28 mm, materiaaldruk: 80 - 120 bar.

    Airmix: nozzle: 0,28 mm, materiaaldruk: 60 - 100 bar, luchtdruk: 1,2 - 2,0 bar.

    Bekerpistool: nozzle: 1,8 - 2,0 mm, luchtdruk: 2 - 2,5 bar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Gelieve met het gewenste systeem onder praktijkvoorwaarden een proefcoating uit te voeren en vervolgens de oppervlakte-eigenschappen te testen.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Voor een optimale isolering van in water oplosbare houtinhoudstoffen (oppervlak en noesten) de gegevens met betrekking tot het aantal behandelingen, de hoeveelheden en droogtijden van het verfsysteem in acht nemen. Behandeling met dit product kan houtinhoudstoffen activeren en de verflaag doen verkleuren. In dit geval worden de inhoudstoffen in de verflaag gefixeerd. Als volgende laag wordt idealiter een product aangebracht, die de isolerende eigenschappen van dit product ondersteund. Daardoor wordt deze afwerklaag in de regel niet meer door houtinhoudstoffen beïnvloed. Mochten er ondanks de voorzorgsmaatregelen opnieuw verkleuringen ontstaan, dan adviseren wij contact op te nemen met ons technische dienst. Harsuittreding vanuit het hout is een natuurlijk proces en kan door een verfsysteem niet worden voorkomen. Te veel verdunnen van het product, te hoog vochtpercentage in het hout of het niet aanhouden van de aanbevolen opbouw, lagere verbruikshoeveelheden en kortere droogtijden kunnen de isolerende werking van het product beïnvloeden. Bij het schuren van de lagen alleen de houtvezels glad maken, in geen geval mag de grondering worden doorgeschuurd. Bij watergedragen verfsystemen bestaat altijd een kleine kans op het doorbloeden van houtinhoudstoffen!

    Niet bij direct zonlicht verwerken.

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 1 uur
    Overschilderbaar: na 4 uur
    (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)

    Overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 20 minuten uitdamptijd (bij 20°C en 65 - 70% relatieve luchtvochtigheid) / 75 minuten droogtijd (45°C, 1 m/sec luchtcirculatie) / 20 minuten afkoeltijd).

    Bij lage temperaturen, weinig ventilatie en hoge luchtvochtigheid gaat het drogen langzamer.

   • Verdunnen

    Indien nodig met water (max. 5%).

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix / bekerpistool / kwasten
   • Airless / airmix spuitapparatuur, bekerpistool, acrylkwast

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 50 ml - 150 ml / m² per laag
   • 50 - 150 ml/m² per laag
    Kwasten: 50-80 ml/m²
    Spuiten: 120-150 ml/m²

    Deze waardes hebben betrekking op geschuurd grenen. Bij geschaafde of gezaagde houtsoorten kunnen deze waardes lager of overeenkomstig hoger zijn.

  • Algemene instructies
   • Wanneer geschaafd lariks, of andere harshoudende naaldhoutsoorten worden toegepast, kan dit vooral bij de jaarringen, noesten en harsrijk laathout lijden tot een slechtere hechting en weersbestendigheid van de beitslaag.
    Hier moet rekening worden gehouden met kortere onderhoudsintervallen. Een oplossing is verwering vooraf of het hout zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten heeft een fijn bezaagd oppervlak een beduidend langere onderhoudsinterval.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.