• Induline DW-691
  • Induline DW-691

  Art.nr. 307505

  Induline DW-691

  Watergedragen dekkende industriële voor- & aflak voor spuitapplicatie

  Automatisch inkleurbaar
  Glansgraad
  Kleur: speciale kleuren | 3075
  Kleur: speciale kleuren | 3075
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel speciaal acrylaatpolymeer
  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,14 g/cm³ (RAL9016) Ca. 1,03 g/cm³ (Basis C)
  Geur karakteristiek
  Glansgraad mat / zijdemat
  Viscositeit Ca. 3000 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Tussen- en aflak
  • Bij voorkeur als éénlaag-systeem

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Goede proceszekerheid bij industriële verwerking
  • Goede dekkracht
  • Goede vloei
  • Ondersteunende isolerende werking met geschikte grondlaag en voorlak
  • Goede blokvastheid
  • Vergeelt en verkrijt niet
  • Beperkte vervuilingsneiging
  • Zeer duurzaam door een speciale bindmiddelcombinatie
  • Goed bestand tegen hagel
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11-15%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren (*Houtbeschemingsmiddelen veilig verwerken.

    Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).

    Met een geschikte grondering en voorlak voorbehandelen en eventueel tussen de lagen schuren.

    Verbindingsnaden eventueel met Induline V-Voegbescherming of Induline AF-920 beschermen.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • voor gebruik roeren
   • airless/airmix spuiten
   • dynflow (volautomatisch verfinstallatie)
   • De aangegeven waardes hebben betrekking op onverdund materiaal. Het beste spuitbeeld wordt verkregen bij een materiaaltemperatuur van 15°C tot 20°C.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Test de compatibiliteit en het kleureffect met de ondergrond door middel van een proefvlak.

    Airless spuiten: sproei-mondstuk: 0,28 - 0,33 mm, druk: 70 -90 bar

    Airmix spuiten: nozzle: 0,28- 0,33 mm, materiaaldruk: 70-90 bar, luchtdruk: 1 - 2 bar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Gelieve met het gewenste systeem onder praktijkvoorwaarden een proefcoating uit te voeren en vervolgens de oppervlakte-eigenschappen te testen.

    Niet bij direct zonlicht en beneden 15°C of boven 30°C verwerken.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Lak-recycling met de gebruikelijke recyclingstechnieken mogelijk. Vermenging afstemmen met de Remmers technische dienst.

    Om het doorbloeden van houtinhoudstoffen te voorkomen, bij wit of lichte kleuren, een geschikte grond- en voorlak gebruiken.

    Bij watergedragen verfsystemen bestaat altijd een kleine kans op verkleuring door houtinhoudstoffen.

    Om grotere laagdiktes bijv. bij hoog gepigmenteerde kleuren te voorkomen, in plaats van een witte, een transparante grondering gebruiken. De voorlak dan uitvoeren met een aflak in kleur.

    Met betrekking tot de toelaatbare droge laagdiktes moeten de specificaties van het VFF-gegevensblad HO.03 in acht worden genomen.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.be

   • Drogen

    tofdroog: na ca. 1 uur
    Schuurbaar en overschilderbaar: na ca. 4 uur
    (Praktiijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid en een natte-laagdikte van 150 - 175 µm)

    Schuurbaar en overschilderbaar met geforceerde droging: 20 minuten uitdampzone (bij ca. 20 °C en 65 - 75 % r. h.) / 75 minuten droogfase (ca. 38 °C, 1 m/s luchtcirculatie) / 20 minuten afkoelfase

   • Verdunnen

    Indien nodig met water (max. 5%).

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten
   • dynflow (volautomatisch verfinstallatie)
   • Airless/airmix spuitsystemen, E-statische systemen, Dynflow systemen

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 15 maand
   • In een ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 15 maand.

  • Verbruik
   • Twee keer spuiten:
    150 - 175ml/m² per keer (plus spuitverlies).
    (komt overeen met natte-laagdikte: 150 - 175 µm, droge-laagdikte: 55 - 65 µm)

    Één keer spuiten:
    300 - 325 ml/m² (plus spuitverlies)
    (komt overeen met natte-laagdikte: 300 - 325 µm, droge-laagdikte: 110 - 120 µm)

    Afwijkingen per kleurtint mogelijk.

  • Algemene instructies
   • DIN EN 71-3 "Migratie van bepaalde elementen":

    Dit product voldoet aan de grenswaarden voor de migratie van zware metalen in kinderspeelgoed volgens DIN EN 71-3 en voldoet daarmee aan een van de aanvullende eisen voor de veiligheid van kinderspeelgoed volgens de EU-speelgoedrichtlijn (2009/48/EG).

    Sealer:

    Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Alleen weekmakervrije afdichtingsprofielen gebruiken.

    Bij verfproducten in intense kleuren kan de kleur slijten door bijv. reiniging. Dit effect is tijdelijk en sporadisch en heeft geen invloed op de kwaliteit van het product. Zie technisch informatieblad TI 5.12 "Krijten van lakken".

    Samenstelling kwastkwaliteit:

    Door verwerking van dit product met Induline Mix & Go kan een te kwasten lak als onderhoud en herstel worden verkregen.

    Onderhoud en renovatie:

    Hout wordt buiten blootgesteld aan grote klimaatveranderingen en belasting door het milieu. De verflaag is onderhevig aan een natuurlijk verouderings-, slijtage- en afbouwproces. De afbouw verschilt in snelheid afhankelijk van de belasting (licht, gemiddeld, zwaar) per houten bouwdeel. Het is mogelijk dat aan één bouwdeel respectievelijk object verschillende stadia van verwering optreden. Om de houten elementen meerdere jaren een optimale bescherming te bieden, verdient het de aanbeveling het oppervlak jaarlijks te controleren. Eventuele beschadigingen moeten na reiniging direct worden behandeld respectievelijk gerepareerd.

    Voor reiniging en onderhoud adviseren wij de Ramen Reinigings- en Onderhoudsset respectievelijk Deuren Reinigings- en Onderhoudsset.

    Onderhoudslaag met Aqua AG-26 Universele primer en Aqua DL-65-Houtlak PU of Aqua VL-66/sm-Houtbeits 3in1.

    Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen. (VFF merkbladen, BFS-merkblad nr. 18, VdL-richtlijnen, IFT-richtlijnen)

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.