Art.nr. 168220

  Induline LW-700

  Watergedragen, transparante voor- en aflak voor spuitapplicatie

  Automatisch inkleurbaar
  Glansgraad
  Kleur: kleurloos UV+ | 1682
  Kleur: kleurloos UV+ | 1682
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel speciale acrylaatpolymeren
  Dichtheid (20 °C) 1,02 - 1,05 g/cm³
  Geur karakteristiek
  Glansgraad mat/zijdeglans

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Tussen- en aflak
  • Éénlagig of meerlagig systeem

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Goede vloei
  • Verhoogde blokvastheid
  • Hoge UV- en kleurbestendigheid
  • Beperkte vergeling
  • Zeer geringe neiging tot tijdelijke watervlekken
  • Hoge glans
  • Zeer goed bestand tegen hagel: elasticiteit bij lage temperaturen
  • Zeer duurzaam door een speciale bindmiddelcombinatie
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11-15%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren (*Houtbeschemingsmiddelen veilig verwerken.

    Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).

    Met een geschikte grondering en voorlak voorbehandelen en eventueel tussen de lagen schuren.

    Verbindingsnaden eventueel met Induline V-Voegbescherming of Induline AF-920 beschermen.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • voor gebruik roeren
   • airless/airmix spuiten
   • De aangegeven waardes hebben betrekking op onverdund materiaal. Het beste spuitbeeld wordt verkregen bij een materiaaltemperatuur van 15°C tot 20°C.

    Airless spuiten: sproei-mondstuk: 0,28 - 0,33 mm, druk: 70 -90 bar

    Airmix spuiten: nozzle: 0,28- 0,33 mm, materiaaldruk: 70-90 bar, luchtdruk: 1 - 2 bar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Om activering van de houtinhoudstoffen te belemmeren een geforceerde droging uitvoeren.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Niet bij direct zonlicht en beneden 15°C of boven 30°C verwerken.

    Bij uitzondering kan herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

    Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunbare lazuren donkere verkleuringen ontstaan.

    Kleurloos is niet geschikt voor buiten, direct blootgesteld aan weersinvloeden.

    Voor kleurloze lagen buiten, direct aan weersinvloeden blootgesteld, kleurloos UV+ toepassen. De uitvoering is aan speciale eisen gekoppeld, zie systeemomschrijving Induline LW-700/40 kleurloos UV+.

    Bij gebruik van een kleurloze voorlak kan er een kleurafwijking ontstaan met betrekking tot de kleurenwaaier.

    Met betrekking tot de toelaatbare droge laagdiktes moeten de specificaties van het VFF-gegevensblad HO.03 in acht worden genomen.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.be

    Met betrekking tot de onderhoudsintervallen van kleurloze en lichte deklagen moeten de specificaties van het huidige VFF-merkblad HO.01 in acht worden genomen.

   • Drogen

    Bij overschrijding van de aangegeven verwerkingstemperatuur, luchtvochtigheid of de maximale laagsterkte zorgt voor een vertraging van de doordroging en een insluiting van de hydrofiele emulgatoren. Het gevaar op tijdelijke watervlekken wordt ook groter. Bij de toenemende doorharding van de laag, vermindert dit effect.

   • Verdunnen

    Indien nodig met water ( max. 5% ).

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten
   • Handspuitpistool, automatische spuitcabine

    Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml - 275 ml / m² per laag
   • 150 - 275 ml/m² (plus spuitverlies)
    (komt overeen met natte filmdikte: 150 - 275 µm, droge filmdikte: 50 - 100 µm)

    Afwijkende, vereiste laagdiktes voor laaggepigmenteerde of lichte lazuurkleuren & kleurloze UV+:
    2x 200 ml/m² (plus nevelverlies)
    (komt overeen met natte laagdikte: 200 µm per laag, totale droge laagdikte: ca. 130 µm)

  • Algemene instructies
   • DIN EN 71-3 "Migratie van bepaalde elementen":

    Dit product voldoet aan de grenswaarden voor de migratie van zware metalen in kinderspeelgoed volgens DIN EN 71-3 en voldoet daarmee aan een van de aanvullende eisen voor de veiligheid van kinderspeelgoed volgens de EU-speelgoedrichtlijn (2009/48/EG).

    Sealer:

    Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Alleen weekmakervrije afdichtingsprofielen gebruiken.

    Samenstelling kwastkwaliteit:

    Door verwerking van dit product met Induline Mix & Go kan een te kwasten lak als onderhoud en herstel worden verkregen.

    Onderhoud en renovatie:

    Hout wordt buiten blootgesteld aan grote klimaatveranderingen en belasting door het milieu. De verflaag is onderhevig aan een natuurlijk verouderings-, slijtage- en afbouwproces. De afbouw verschilt in snelheid afhankelijk van de belasting (licht, gemiddeld, zwaar) per houten bouwdeel. Het is mogelijk dat aan één bouwdeel respectievelijk object verschillende stadia van verwering optreden. Om de houten elementen meerdere jaren een optimale bescherming te bieden, verdient het de aanbeveling het oppervlak jaarlijks te controleren. Eventuele beschadigingen moeten na reiniging direct worden behandeld respectievelijk gerepareerd.

    Voor reiniging en onderhoud adviseren wij de Ramen Reinigings- en Onderhoudsset respectievelijk Deuren Reinigings- en Onderhoudsset.

    Onderhoudslaag met Aqua HSL-35 en Aqua DSL-55 of HSL-30 en Houtbeits Long Life UV.

    Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen. (VFF merkbladen, BFS-merkblad nr. 18, VdL-richtlijnen, IFT-richtlijnen)

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.