• Induline LW-717 Grey-Protect

  Art.nr. 164120

  Induline LW-717 Grey-Protect

  Watergedragen voorvergrijzende lazuur voor buitenhout

  Kleur: speciale kleuren | 1641
  Kleur: speciale kleuren | 1641
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,03 g/cm³
  Geur karakteristiek
  Uitlooptijd s (20° C, DIN 4) Ca. 18 bij 20 °C

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout in buitentoepassingen
  • Naaldhout
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. profielplanken, gevelelementen
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Natuurlijke grijstinten voor hout buiten
  • Bijzonder natuurlijke uitstraling op gestructureerde houtsoorten
  • Weinig onderhoud: door verwering een gelijkmatige overgang van voor-vergrijzing naar natuurlijke vergrijzing
  • Aanpassing van kleur van houten bouwdelen, die wel of niet worden blootgesteld aan weersinvloeden
  • Watergedragen: geen geur en reiniging van het gereedschap met water
  • Uitstekende (natte) hechting
  • Goede blokvastheid
  • Vochtregulerend
  • Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren (*Houtbeschemingsmiddelen veilig verwerken.

    Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).

    Harsgallen verwijderen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • voor gebruik roeren
   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Kwasten of spuiten.

    Industriële seriematige verwerking (vacuümcoater, borstelmachine).

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 12 uur
   • Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Harsrijke houtsoorten kunnen leiden tot aantasting van de coating.

   • Drogen

    Te stapelen na 12 uur droging.
    (Praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)

    Te stapelen bij geforceerde droging: afhankelijk van het systeem na ong. 20 minuten / voor verpakking moet het bouwdeel tot < 25°C worden afgekoeld.

    Bij lage temperaturen, weinig ventilatie en hoge luchtvochtigheid gaat het drogen langzamer.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • Blokkwast, airless / airmix spuitappatuur, VACUMAT®, borstelmachine

    Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 80 ml - 120 ml / m² per laag
   • 80 - 120 ml/m² in één laag

  • Algemene instructies
   • Door de primaire oriëntatie van het product voor industriële serieproductie (VACUMAT®) kunnen bij het handmatig aanbrengen van het materiaal kleurafwijkingen optreden. De kleurtint op de betreffende ondergrond moet worden gecontroleerd door het aanbrengen van proefvlakken met de gewenste applicatiemethode. Voor meer informatie is het raadzaam de technische dienst van Remmers te raadplegen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.