Art.nr. 348805

  Induline GW-306

  Watergedragen grondering met bescherming tegen houtrot en blauwzwam

  Automatisch inkleurbaar
  Kleur: kleurloos | 3488
  Kleur: kleurloos | 3488
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel speciale hars
  Dichtheid (20 °C) 1,015 - 1,13 gr/cm³
  Geur karakteristiek

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout buiten, dat niet in contact staat met de bodem
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten
  • Zeer goed vloeivermogen op ruw hout
  • Goede poriënvernetting
  • Uitstekende (natte) hechting
  • Preventieve bescherming tegen houtverkleurende schimmels (blauwschimmel) & houtvernietigende schimmels (rot)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • voor gebruik roeren
   • vacuümcoater
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Gekwalificeerde vakbedrijven: kwasten, dompelen, sprinklen, spuiten enkel in gesloten installaties

    Na droging verdere behandelingslagen aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunbare lazuren donkere verkleuringen ontstaan.

    Bij tannine zuurhoudende houtsoorten geforceerd drogen.

    Op accoya, eik en kastanje worden optimale resultaten worden bereikt bij een pH van 9,0 - 9,5, dit komt overeen met een toevoeging van 0,3-0,5% VP 20829 additief.

    Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangsviscositeit te bereiken, kleurloos, speciale kleuren, ligninestabiliserend: uitlooptijd ca. 23 - 27 sec in ISO cup 3 mm - wit: uitlooptijd ca. 35 - 45 sec in ISO cup 3 mm).

    Voor een betere werking onder ongunstige omstandigheden (verhoogde temperaturen, lage luchtvochtigheid) tot 10% met water verdunnen. Verdampingsverliezen compenseren door toevoeging van water.

    In het geval van schuimvorming in het 'flow-coat' systeem wordt een toevoeging van 0,2-1,0% VP 9325 Ontschuimer Sterkte 2 aanbevolen.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.be

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ca. 4 uur
    (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)

    Overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 90 minuten
    (20 minuten aflektijd / 50 minuten droogtijd (35 - 40°C) / 20 minuten afkoeltijd)

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • vacuümcoater
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Kwast, dompelbak, flowcoater, spuitcabine, VACUMAT®

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • 120-140 ml/m²

  • Algemene instructies
   • Volgens de stand van de techniek (in Duitsland o.a. DIN 68800-1 en -3) moeten houtverduurzamingsmaatregelen, ook aan niet-dragende houten onderdelen, zorgvuldig en tijdig worden gepland in overleg met alle bij de bouw betrokken partijen (architect, opdrachtgever, aannemer), rekening houdend met de wettelijke voorschriften en de omstandigheden ter plaatse. Het gebruik van biocide ("chemische") houtverduurzamingsmiddelen moet daarom altijd op passende wijze vóór de verkoop worden aangegeven of vooraf schriftelijk met de klant worden overeengekomen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot land- en opdrachtspecifieke conflicten met wettelijke voorschriften, normatieve specificaties of certificatiesystemen. Voor het overeenkomen van een houtbeschermingsmaatregel door het gebruik van een biocide ("chemisch") houtverduurzamingsmiddel op de te bouwen houten elementen, zal Remmers Technical Service u na overleg graag een bijbehorend ontwerp doen toekomen.

    Raadpleeg technische merkbladen "Verzorging&Onderhoud van dompelbaden en Flow-Coat systemen" en "Instructies voor bedrijfshygiëne".

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    Afvalcode 03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.