Art.nr. 28120820

  Induline 2ZW-435

  Dekkende 2-componenten isolatievuller op waterbasis voor spuittoepassing

  Kleur: wit | 281208
  Kleur: wit | 281208
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Zelfvernettende zuivere acrylaatcopolymeer
  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,14 g/cm³
  Geur Karakteristiek
  Viscositeit Ca. 9000 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwdelen: bijv. deuren, ramen en rolluiken

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Goede vulling van het oppervlak
  • Goede poriënvulling
  • Hoge dekkracht
  • Snelle droging
  • Zeer goed te schuren
  • Zeer goede betrouwbaarheid tegen verkleuringen door in water oplosbare houtinhoudstoffen
  • Zeer goede betrouwbaarheid tegen ongeregeldheden aan het oppervlak door inhoudstoffen specifiek voor een houtsoort (bijv. bij lariks)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11-15%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren (*Houtbeschemingsmiddelen veilig verwerken.

    Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).

    Houtoppervlakten gronderen

    Verbindingsnaden eventueel met Induline V-Voegbescherming of Induline AF-920 beschermen.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • airless/airmix spuiten bekerpistool
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: +15 °C tot +30 °C.

   • De aangegeven waardes hebben betrekking op onverdund materiaal. Het beste spuitbeeld wordt verkregen bij een materiaaltemperatuur van 15°C tot 20°C.

    Airlessspuiten: Nozzle: 0,28 mm, Spuitdruk: 120 - 130 bar.

    Airmix: Spuitmond 0,28 mm, Spuitdruk 100 - 120 bar, luchtdruk 1,4 - 1,6 bar

    Bekerpistool: Nozzle: 2,0 - 2,58 mm; luchtdruk: 3,0 - 4,0 bar.

    Na droging eventueel een tweede laag aanbrengen.

    Voor de aflak schuren: P 220 - 240. Schuurstof verwijderen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Bij watergedragen verfsystemen bestaat altijd een kleine kans op verkleuring door houtinhoudstoffen.

    Harsuittreding vanuit het hout is een natuurlijk proces en kan door een verfsysteem niet worden voorkomen, zie BFS-merkblad nr. 18.

    Te veel verdunnen, een te hoog vochtpercentage in het hout of het niet aanhouden van de aanbevolen laagopbouw, verbruikshoeveelheden en droogtijden kunnen de isolerende werking van het product beïnvloeden.

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 30 minuten
    Schuurbaar en overschilderbaar: na ca. 4 uur
    (bij 20 °C en 65 % r.h.)

    Bij lage temperaturen, weinig ventilatie en hoge luchtvochtigheid gaat het drogen langzamer.

   • Verdunnen

    Klaar voor gebruik, verdunnen met 10 - 20 % water indien nodig.
    Aanbrengen met bekerpistool: Verdunnen met 10 - 20 % water.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten bekerpistool
   • Airless/Airmix spuitsystemen, bekerpistool

   • Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met HFW7-017A - Speciale reinigingsoplossing.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml / m² per laag
   • Ca. 150 ml/m² per arbeidsgang
    (komt overeen met: natte filmdikte: ca. 150 μm, droge filmdikte: ca. 75 μm)

  • Algemene instructies
   • Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Alleen weekmakervrije afdichtingsprofielen gebruiken.

    Houten delen afgewerkt met een voorlak niet zonder aflak blootstellen aan weersinvloeden.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.