• Induline 2ZW-535

  Art.nr. 28120605

  Induline 2ZW-535

  Watergedragen, transparante 2-componenten isolerende vulstof voor het spuitproces

  Kleur: kleurloos | 281206
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel PU-, Acrylaat-Copolymeer
  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,04 g/cm³
  Geur Karakteristiek
  Viscositeit Ca. 4000 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwdelen: bijv. deuren, ramen en rolluiken
  • Voorlak voor dekkende en transparante systemen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zeer goed vloeiend
  • Goede vulling van het oppervlak
  • Goede poriënvernetting
  • Snelle droging
  • Zeer goed te schuren
  • Vermindert verkleuringen door in water oplosbare houtbestanddelen
  • Vermindert ongeregeldheden aan het oppervlak als gevolg van inhoudstoffen specifiek voor een houtsoort (bijv. bij lariks)
  • Vermindert de neiging tot donkere verkleuringen als gevolg van tannine reactie (bijv. bij eiken)
  • Met UV-blokker voor meer zekerheid bij lazuurkleuren
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11-15%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren (*Houtbeschemingsmiddelen veilig verwerken.

    Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).

    Houtoppervlakten gronderen

    Ondoorzichtige (witte) oppervlakken gronderen met Induline GW-306 of GW-309.

    Verbindingsnaden eventueel met Induline V-Voegbescherming of Induline AF-920 beschermen.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • airless/airmix spuiten bekerpistool
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Temperatuur van het materiaal, de ondergrond en de omgeving: min. +15 °C tot max. +30 °C.

   • De aangegeven waardes hebben betrekking op onverdund materiaal. Het beste spuitbeeld wordt verkregen bij een materiaaltemperatuur van 15°C tot 20°C.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Door het opzetten van een proefvlak eventueel de verdraagzaamheid en isolerende werking met de ondergrond testen.

    Airlessspuiten: Nozzle: 0,28 mm, Spuitdruk: 120 - 130 bar.

    Airmix: Spuitmond 0,28 mm, Spuitdruk 100 - 120 bar, luchtdruk 1,4 - 1,6 bar

    Bekerpistool: Nozzle: 2,0 - 2,58 mm; luchtdruk: 3,0 - 4,0 bar.

    Bij uitzondering kan herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

    Voor de aflak schuren: P 220 - 240. Schuurstof verwijderen.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Bij watergedragen verfsystemen bestaat altijd een kleine kans op verkleuring door houtinhoudstoffen.

    Harsuittreding vanuit het hout is een natuurlijk proces en kan door een verfsysteem niet worden voorkomen, zie BFS-merkblad nr. 18.

    Te veel verdunnen, een te hoog vochtpercentage in het hout of het niet aanhouden van de aanbevolen laagopbouw, verbruikshoeveelheden en droogtijden kunnen de isolerende werking van het product beïnvloeden.

    Bij houtsoorten met poriën (bijv. eiken) erop letten dat er poriën vullend wordt gelakt. Overschrijding van de aanbevolen verbruikshoeveelheden kan eventueel nodig zijn.

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 30 minuten
    Schuurbaar en overschilderbaar: na ca. 4 uren
    (bij 20 °C en 65 % r.l.v.)

    Bij lage temperaturen, weinig ventilatie en hoge luchtvochtigheid gaat het drogen langzamer.

   • Verdunnen

    Klaar voor gebruik, indien nodig met 10 - 20 % water verdunnen.
    Bij verwerking in een vloeibekerpistool: verdunnen met 10 - 20 % water.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten bekerpistool
   • airless-/ airmix-spuitsystemen, vloeibekerpistool

   • Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met HFW7-017A - Speciale reinigingsoplossing.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 130 ml - 180 ml / m² per laag
   • 130 - 180 ml/m² per laag
    (komt overeen: natte laagdikte: 130 - 180 µm, droge laagdikte: 40 - 55 µm)

  • Algemene instructies
   • Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Alleen weekmakervrije afdichtingsprofielen gebruiken.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.