• Induline ZW-420

  Art.nr. 390205

  Induline ZW-420

  Watergedragen effectlak (metallic) voor spuitapplicatie

  Automatisch inkleurbaar
  Kleur: wit-aluminium (ca. RAL 9006) | 3902
  Kleur: wit-aluminium (ca. RAL 9006) | 3902
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Speciale acrylaatpolymeren
  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,05 g/cm³
  Glansgraad Mat

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Houtsoort vuren/dennen
  • Bouwmaterialen van hout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Voorlak

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Uitgesproken metallic-effect door speciale, grove aluminium pigmenten
  • Gemakkelijke verwerking
  • Zeer goede gerichte verdeling van de aluminium pigmenten
  • Gelijkmatig metallic-oppervlak
  • Vochtregulerend en verbetering van de hechting
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11-15%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren (*Houtbeschemingsmiddelen veilig verwerken.

    Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).

    Houtoppervlakten gronderen

    Verbindingsnaden eventueel met Induline V-Voegbescherming of Induline AF-920 beschermen.

    Na grondering een lichte tussenschuurbeurt voorzien.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • voor gebruik roeren
   • airless/airmix spuiten
   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Airless spuiten: sproei-mondstuk: 0,28 - 0,33 mm, druk: 70 -90 bar

    Airmix spuiten: nozzle: 0,28- 0,33 mm, materiaaldruk: 70-90 bar, luchtdruk: 1 - 2 bar.

    Twee lagen vereist.

    Voor de aflak schuren: P 220 - 240. Schuurstof verwijderen.

    Om kleurafwijkingen te voorkomen, moet de kleurloze afwerklaag met ca. 10% van dit product worden vermengd.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Gelieve met het gewenste systeem onder praktijkvoorwaarden een proefcoating uit te voeren en vervolgens de oppervlakte-eigenschappen te testen.

    Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen. (VFF merkbladen, BFS-merkblad nr. 18, VdL-richtlijnen, IFT-richtlijnen)

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.be

    Niet bij direct zonlicht en beneden 15°C of boven 30°C verwerken.

    De relatieve luchtvochtigheid mag max. 85% bedragen.

    Vooral bij seriematige productie zorgen voor een goede ventilatie en luchtverversing.

    Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Weekmakerhoudende afdichtprofielen in combinatie met dispersieverven verkleven. Weekmakervrije profielen zijn te gebruiken.

    Met Induline ZW-420 gelakte houten bouwdelen niet zonder aflak blootstellen aan weersinvoeden.

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 30 minuten
    Te schuren en overschilderbaar: na ca. 4 uur
    (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)

    Te schuren en overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 20 minuten verdampingstijd (bij 20°C en 65 - 75% relatieve luchtvochtigheid) / 75 minuten droogtijd (45°C, 1 m/sec luchtcirculatie) / 20 minuten afkoeltijd

   • Verdunnen

    Indien nodig met water (max. 5%).

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten
   • Handspuitapparatuur, automatische spuitcabine

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml / m² per laag
   • Verbruik: ca. 150 ml/m² per laag
    Natte laagdikte: ca. 150 μm
    Droge laagdikte: ca. 40 μm

    De waarden hebben betrekking op onverdund materiaal.

  • Algemene instructies
   • Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Houten delen afgewerkt met een voorlak niet zonder aflak blootstellen aan weersinvloeden.

    Transport-/ montageschade:

    Om de uitstraling van het oppervlak in het oorspronkelijke te herstellen, kunnen de bouwdelen alleen door middel van spuiten worden herbehandeld.

    Onderhoud en renovatie:

    Hout wordt buiten blootgesteld aan grote klimaatveranderingen en belasting door het milieu. De verflaag is onderhevig aan een natuurlijk verouderings-, slijtage- en afbouwproces. De afbouw verschilt in snelheid afhankelijk van de belasting (licht, gemiddeld, zwaar) per houten bouwdeel. Het is mogelijk dat aan één bouwdeel respectievelijk object verschillende stadia van verwering optreden. Om de houten elementen meerdere jaren een optimale bescherming te bieden, verdient het de aanbeveling het oppervlak jaarlijks te controleren. Eventuele beschadigingen moeten na reiniging direct worden behandeld respectievelijk gerepareerd.

    Voor reiniging en onderhoud adviseren wij de Ramen Reinigings- en Onderhoudsset respectievelijk Deuren Reinigings- en Onderhoudsset.

    Een onderhoudslaag met kwast kan indien nodig met Aqua MSL-45/sm (art.nr. 7130) in de kleur kleurloos UV+.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.