• Induline ZW-502i

  Art.nr. 163368

  Induline ZW-502i

  Watergedragen, transparante isolerende vuller voor flowcoaten en dompelen

  Kleur: kleurloos | 1633
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel acrylaathars
  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,025 g/cm³
  Geur karakteristiek
  Uitlooptijd s (20° C, DIN 4) 11 - 12

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maatvaste houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Voorlak voor dekkende en transparante systemen
  • Voor beschermde houtconstructies ook als grondlaag

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zeer goed vloeivermogen
  • Goede vulling van het oppervlak
  • Goede poriënvernetting
  • Zeer goed te schuren
  • Vermindert verkleuringen door in water oplosbare houtbestanddelen
  • Vermindert ongeregeldheden aan het oppervlak als gevolg van inhoudstoffen specifiek voor een houtsoort (bijv. bij lariks)
  • Vermindert de neiging tot donkere verkleuringen als gevolg van tannine reactie (bijv. bij eiken)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren (*Houtbeschemingsmiddelen veilig verwerken.

    Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).

    Houtoppervlakten gronderen

    Dekkende (witte) oppervlakken met Induline GW-209, GW-306 wit of GW-201 gronderen.

    Verbindingsnaden eventueel met Induline V-Voegbescherming of Induline AF-920 beschermen.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • voor gebruik roeren
   • dompelen/ flowcoaten
   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Dompelen en flowcoaten.

    Bij uitzondering kan herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

    Voor de aflak schuren: P 220 - 240. Schuurstof verwijderen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 2-3 uur
   • Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Bij watergedragen verfsystemen bestaat altijd een kleine kans op verkleuring door houtinhoudstoffen.

    Harsuittreding vanuit het hout is een natuurlijk proces en kan door een verfsysteem niet worden voorkomen, zie BFS-merkblad nr. 18.

    Te veel verdunnen, een te hoog vochtpercentage in het hout of het niet aanhouden van de aanbevolen laagopbouw, verbruikshoeveelheden en droogtijden kunnen de isolerende werking van het product beïnvloeden.

    Als de viscositeit door verdamping toeneemt, moet deze worden gecompenseerd met water (streefdositeit: looptijd ca. 30 sec. In ISO-beker 3 mm).

    Voor een betere werking onder ongunstige omstandigheden (verhoogde temperaturen, lage luchtvochtigheid) tot 10% met water verdunnen. Verdampingsverliezen compenseren door toevoeging van water.

    Bij schuimvorming in de gietinstallatie adviseren wij 0,1 - 0,2% Ontschuimer VP 21490 sterkte 4 toe te voegen.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.be

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 1 uur
    Te schuren en overschilderbaar: na ca. 2 - 3 uur
    (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)

    Te schuren en overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 20 minuten verdampingstijd (bij 20°C en 65 - 75% relatieve luchtvochtigheid) / 60 minuten droogtijd (45°C, 1 m/sec luchtcirculatie) / 20 minuten afkoeltijd

    Bij lage temperaturen, weinig ventilatie en hoge luchtvochtigheid gaat het drogen langzamer.

   • Verdunnen

    Indien nodig met water ( max. 10%).

  • Gereedschap / Reiniging
   • dompelen/ flowcoaten
   • Flowcoater, dompelbak

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 80 ml - 120 ml / m² per laag
   • 80 - 100 ml/m² per laag
    (komt overeen met: natte laagdikte: 80 - 100 µm, droge laagdikte: ong. 20 µm)

   • Het verbruik is afhankelijk van de houtsoort en het absorptievermogen van de ondergrond.

  • Algemene instructies
   • Raadpleeg technische merkbladen "Verzorging&Onderhoud van dompelbaden en Flow-Coat systemen" en "Instructies voor bedrijfshygiëne".

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.