• Induline ZW-507i
 • Induline ZW-507i
  • Induline ZW-507i
  • Induline ZW-507i

  Art.nr. 163661

  Induline ZW-507i

  Watergedragen, transparante isolerende vuller voor verwerking door middel van spuiten

  Kleur: kleurloos | 1636
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Acryl-/PU Copolymeer
  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,03 g/cm³
  Geur Karakteristiek
  Viscositeit Ca. 2300 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor buitendeuren
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Zachthout & hardhout (in het bijzonder lariks & eik)
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Voorlak voor dekkende en transparante systemen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Goede vloei
  • Uitstekende (natte) hechting
  • Vermindert verkleuringen door in water oplosbare houtbestanddelen
  • Vermindert ongeregeldheden aan het oppervlak als gevolg van inhoudstoffen specifiek voor een houtsoort (bijv. bij lariks)
  • Vermindert de neiging tot donkere verkleuringen als gevolg van tannine reactie (bijv. bij eiken)
  • Met UV-blokker voor meer zekerheid bij lazuurkleuren
  • Goed schuurbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11-15%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren (*Houtbeschemingsmiddelen veilig verwerken.

    Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).

    Houtoppervlakten gronderen

    Verbindingsnaden eventueel met Induline V-Voegbescherming of Induline AF-920 beschermen.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • voor gebruik roeren
   • spuiten in gesloten cabines
   • airless/airmix spuiten
   • dynflow (volautomatisch verfinstallatie)
   • De aangegeven waardes hebben betrekking op onverdund materiaal. Het beste spuitbeeld wordt verkregen bij een materiaaltemperatuur van 15°C tot 20°C.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Door het opzetten van een proefvlak eventueel de verdraagzaamheid en isolerende werking met de ondergrond testen.

    Airless spuiten: sproei-mondstuk: 0,28 - 0,33 mm, druk: 70 -90 bar

    Airmix spuiten: nozzle: 0,28- 0,33 mm, materiaaldruk: 70-90 bar, luchtdruk: 1 - 2 bar.

    Bij uitzondering kan herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

    Voor de aflak schuren: P 220 - 240. Schuurstof verwijderen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Gelieve met het gewenste systeem onder praktijkvoorwaarden een proefcoating uit te voeren en vervolgens de oppervlakte-eigenschappen te testen.

    Bij watergedragen verfsystemen bestaat altijd een kleine kans op verkleuring door houtinhoudstoffen.

    Harsuittreding vanuit het hout is een natuurlijk proces en kan door een verfsysteem niet worden voorkomen, zie BFS-merkblad nr. 18.

    Te veel verdunnen, een te hoog vochtpercentage in het hout of het niet aanhouden van de aanbevolen laagopbouw, verbruikshoeveelheden en droogtijden kunnen de isolerende werking van het product beïnvloeden.

    Bij houtsoorten met poriën (bijv. eiken) erop letten dat er poriën vullend wordt gelakt. Overschrijding van de aanbevolen verbruikshoeveelheden kan eventueel nodig zijn.

    Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen. (VFF merkbladen, BFS-merkblad nr. 18, VdL-richtlijnen, IFT-richtlijnen)

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.be

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 1 uur
    Schuurbaar en overlaagbaar: na ca. 4 uur
    (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)

    Schuurbaar en overlaagbaar bij een geforceerde droging: na ca. 20 min. verdampingszone (bij ong. 20°C en 65-75% relatieve luchtvochtigheid) / 75 min. drogingsfase (ong. 45°C, 1 m/s luchtcirculatie) / 20 min. afkoelfase

    Bij lage temperaturen, weinig ventilatie en hoge luchtvochtigheid gaat het drogen langzamer.

   • Verdunnen

    Indien noodzakelijk met water (max. 5%)

  • Gereedschap / Reiniging
   • spuiten in gesloten cabines
   • airless/airmix spuiten
   • dynflow (volautomatisch verfinstallatie)
   • Spuitinstallatie (manueel), Dynflow-installatie

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml - 200 ml / m² per laag
   • 150 - 200 ml/m² per operatie
    (komt overeen met: natte laagdikte: 150 - 200 µm, droge laagdikte: 35 - 45 µm)

  • Algemene instructies
   • Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Alleen weekmakervrije afdichtingsprofielen gebruiken.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.