Art.nr. 22203805

  Clean 1

  Reinigings- en verdunningsmiddel

  Variant
  222038 | Clean 1
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 0,8 kg/dm³
  Kleur kleurloos
  Vlampunt < 0°C
  Geur karakteristiek (narcotiserend)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Universeel oplosmiddel voor het verdunnen en reinigen van niet-gereageerde reactieve harsen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Goede reinigingswerking
  • Goede verdunningswerking
  • Solventbasis
  • Verwerking
   • alleen voor de professionele verwerker
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • onbeperkt houdbaar
   • Onbeperkt

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Afhankelijk van de toepassing

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.