• Metalufloor

  Art.nr. 688083

  Metalufloor

  Pigmentpasta

  Kleur: marrone | 6880
  Kleur: marrone | 6880
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Systeemcomponent in het Remmers Metalufloor-systeem

  Eigenschappen

  • Samengesteld voor 10 kg bindmiddel
  • Speciaal effect vloer met een unieke uitstraling
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond absoluut met Epoxy Primer PF in zilvergrijs worden voorbereid.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C
   • getande spaan
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +15 °C tot max. +25 °C

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • getande spaan
   • 2,5 mm Remmers laagdikte plakspaan, getande lijmkam (ZL 55), mengapparatuur

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • 3 gew.% van het bindmiddel

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met een 2,5 mm Remmers laagdiktespaan of getande spaan (ZL 55) verdelen.

    Het verbruik tijdens het aanbrengen controleren en in acht houden.

    Na een korte wachttijd afhankelijk van het gewenste effect met een gladde spaan afwerken.

    De tijd van het afgladden bepaalt de uitstraling (wolkenvorming). Dit dus over de totale verwerkingsperiode constant in acht houden.

    Het oppervlak absoluut sealen.

    min. 2,7 - max. 3,0 kg/m² van het bereide mengsel

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De algehele uitstraling van de vloer wordt bepaald door de handmatige uitvoering en bewerking alsmede de omstandigheden ter plaatse.

    Iedere vloer is hierdoor uniek en niet te reproduceren.

    Het oppervlak absoluut sealen.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Op kantoren verdient het de aanbeveling een vloerbeschermer onder de werkplek te leggen.

    Omstandigheden ter plaatse en de handmatige uitvoering leiden tot afwijkingen van het gemaakte proefmonster.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.