• Epoxy BS 3000 SG
 • Epoxy BS 3000 SG
  • Epoxy BS 3000 SG
  • Epoxy BS 3000 SG

  Art.nr. 638026

  Epoxy BS 3000 SG

  Watergedragen, gepigmenteerde, zijdeglanzende sealer

  Kleur: Speciale kleur vanaf 5 kg | 6380
  Kleur: Speciale kleur vanaf 5 kg | 6380
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Vaste stofgehalte 65 M-%

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,5 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 400 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 200 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,4 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 750 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Sealer voor het Remmers WDD systeem
  • Topsealer voor Remmers WDD instrooivloeren
  • Topsealer voor het Remmers Dek OS 8 WD systeem
  • Systeemcomponent in TÜV PROFICERT-product Interieur gecertificeerde systemen (707106482-4,-5)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zijdeglanzend
  • Mogelijkheid tot anti-slip
  • Waterdampdoorlatend
  • Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.

    De ondergrond met de hiervoor geschikte Remmers WDD producten voorbereiden.

    Voor OS 8 systemen zie het betreffende testrapport.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 80 : comp. B 20
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 30°C
   • kwasten/rollen
   • potlife 30 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +30°C.

   • Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de opgegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Getande spaan, verdeelspaan, kwast, epoxyroller, mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 9 maand
   • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Impregnering / versteviging

    1:1

    Zuigende ondergronden

   • Basislaag voor instrooimateriaal

    Het materiaal met een rubberen vloerentrekker aanbrengen en vervolgens met een geschikte epoxyroller kruislings narollen.

    De nog verse basislaag overvloedig met Colorid of Sedimentvlokken instrooien.

    minstens 0,30 kg/m² bindmiddel

   • Verzegeling

    Het materiaal met een rubberen vloerentrekker aanbrengen en vervolgens met een geschikte epoxyroller kruislings narollen.

    ong. 0,15-0,25 kg/m² bindmiddel per laag

   • Topsealer

    Het materiaal met een rubberen vloerentrekker aanbrengen en vervolgens met een geschikte epoxyroller kruislings narollen.

    Het is noodzakelijk meerdere lagen aan te brengen. Het harsmengsel voor de eerste laag met 5% water verdunnen.

    ong. 0,60-0,80 kg/m² bindmiddel in twee bewerkingen

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua aanzien, structuur en glansgraad.

    Slecht dekkende kleuren (zoals geel, rood of oranje) van de aangebrachte topsealer blijken uit ervaring transparant. In dit geval is een opbouw afgestemd op kleur, bijv. lichtgrijs, noodzakelijk.

    De sealer heeft een systeem typisch, enigszins gestructureerd oppervlak.

    Voor het verkrijgen van een vlak oppervlak rekening houden met extra materiaalverbruik bij ruwe ondergronden.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    De kleurstabiliteit van de sealer kan door een UV-absorberende polyurethaan topsealer worden verbeterd.

    Voor OS 8-Systemen het betrokken proefrapport nalezen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Meer gedetailleerde informatie over veiligheid tijdens transport, opslag en verwerking en over verwijdering en ecologie is te vinden in het huidige veiligheidsinformatieblad en de brochure "Epoxyharsen in de bouwindustrie en het milieu" (Deutsche Bauchemie e.V., 3e editie, status 2022).

  Gereedschap, accessoires en PBM's