• PUR Aqua ​Top M
 • PUR Aqua ​Top M
 • PUR Aqua ​Top M
  • PUR Aqua ​Top M
  • PUR Aqua ​Top M
  • PUR Aqua ​Top M

  Art.nr. 367306

  PUR Aqua
  Top M

  Watergedragen, transparante, twee-componenten sealer

  Kleur: kleurloos | 3673
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Vaste stofgehalte 52%

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,00 g/cm³

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,06 g/cm³

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,06 g/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Sealer in decoratieve coatingsystemen

  Eigenschappen

  • Mat oppervlak
  • Robuust
  • Gemakkelijk in onderhoud
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De ondergrond moet met geschikte Remmers producten voorbereid worden.

   • Voorbereidingen

    De topsealer moet binnen 48 uur na de voorgaande behandeling worden aangebracht. Indien dit niet mogelijk is, moet de ondergrond met een schuurpad worden geschuurd en vervolgens stofvrij maken.

    Bij QP producten moet de sealer binnen 12 uur aangebracht worden.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 90 : comp. B 10
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

    Als het materiaal niet goed wordt gemengd, kan er leiden tot stipvorming. Het materiaal moet in dit geval worden gezeefd (1000 µ lakzeef).

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • roller
   • potlife 45 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Hogere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verkorten, lagere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • roller
   • PU-roller, mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en spatten direct in natte toestand reinigen met water.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 6 maand
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, vorstvrij, droog minstens 6 maanden.

  • Verbruik
   • Min. 0,12 kg/m²

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Sealer

    Het materiaal op het oppervlak aanbrengen en gelijkmatig met een geschikte 25 cm PU-roller kruislings doorrollen. De rollers na 30 minuten door een nieuwe vervangen.

    Altijd vers-is-vers werken

    min. 0,12 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten.

    Het overschrijden van de verwerkingstijd kan leiden tot aanzetten van de roller en verschil in glansgraad en kleur.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Ongelijkmatige verwerking alsmede grote temperatuurverschillen aan het oppervlak kunnen leiden tot een ongelijk oppervlak door verschil in glansgraad.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Niet geschikt voor belastingen van voertuigen of dynamische puntlasten.

    Gekleurde rubber, vooral zware, kan bij contact met de vloer verkleuringen achterlaten die niet meer te verwijderen zijn (bijv. : autobanden of poten van machines). Om deze verkleuringen te vermijden kan men polyurethaan wielen of matten gebruiken. Kleurstoffen, haarkleurproducten, bleekmiddelen of desinfectieproducten kunnen ook verkleuringen veroorzaken als deze niet meteen verwijderd worden.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.