Art.nr. 122613

Epoxy Primer PF

Gepigmenteerde grondering en basislaag

Kleur: neutraal | 1226
Kleur: neutraal | 1226
Kies een kleur
Grootte / hoeveelheid

Productspecificaties

Bij levering

Component A

Dichtheid (20 °C) 1,62 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 2800 mPa s

Component B

Dichtheid (20 °C) 1,05 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 100 mPa s

Vermengd

Dichtheid (20 °C) 1,50 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 900 mPa s

Uitgereageerd

Uitgereageerd

Buigtreksterkte > 23 N/mm² *
Druksterkte > 72 N/mm² *

* Epoxyharsmortel 1 : 5 met standaardzand

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • Gepigmenteerde grondering, egaliseerlaag
 • Basislaag voor instrooivloeren
 • Primer in de Dek OS 8, OS 11a-II et OS 11b-II Remmers systemen
 • Primer in het Remmers Dek OS 14 systeem conform de onderhoudsrichtlinie (2016)

Eigenschappen

 • Mechanisch belastbaar
 • Zeer goede hechting op beton en zandcementdekvloeren/chape
 • Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij
 • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
 • Geschikt als grondering zonder af te strooien onder PU- en epoxycoatings
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

   De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

   Bij toepassing in het OS 8-Systeem moet de treksterkte van de ondergrond minstens 2,0 N/mm² bedragen. (kleinste waarde min. 1,5 N/mm²)

   Verslag over het gedrag bij negatieve vochtinwerking volgens DIN EN 13578 in het OS 8 systeem is beschikbaar.

   De ondergrond moet het evenwichtsvochtpercentage hebben bereikt en tijdens het gebruik beschermd zijn tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond.

   Betonmax. 4 M-%

   Cementdekvloermax. 4 M-%

  • Voorbereidingen

   De ondergrond met geschikte maatregelen, bijv. stofvrij stralen, voorbereiden zodat deze voldoet aan bovengenoemde eisen.

   Beschadigingen en onvolkomenheden in de ondergrond met Remmers PCC systemen of met Remmers epoxymortels vlak en strak dichtzetten.

 • Bereiding
  • mengverhouding comp. A 82,8 : comp. B 17,2
  • mengtijd 3 min
  • Combiverpakking

   Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

   Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
   (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

   Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

   Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

   Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
  • mortelvloer / gietvloer / staand te verwerken
  • potlife 25 min
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C to max. +30°C.

  • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

 • Gereedschap / Reiniging
  • mortelvloer / gietvloer / staand te verwerken
  • Gladde spaan, getande spaan, rubberen vloertrekker, epoxyroller, prikroller, mengapparaat eventueel dwangmenger

  • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

   Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

   Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij opslaan
  • houdbaarheid 12 maand
  • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

 • Verbruik
  • Zie toepassingsvoorbeelden

 • Toepassingsvoorbeelden
  • Grondering

   Het materiaal vol en zat op de ondergrond aanbrengen. Met geschikt gereedschap, bijv. rubberen vloertrekker, verdelen en vervolgens met een epoxyroller narollen, zodat de poriën in het oppervlak van de ondergrond volledig gevuld worden.

   Eventueel is het noodzakelijk meerdere lagen aan te brengen.

   Bij sterk zuigende of openporige ondergronden is een extra grondering noodzakelijk.

   ca. 0,40 - 0,60 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van de ondergrond)

  • Egalisatie / schraaplaag

   Het tot 1 : 0,5 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte spaan verdelen en eventueel met een prikroller narollen.

   per mm laagdikte: ca. 1,20 kg/m² bindmiddel en 0,60 kg/m² Selectmix 01/03

  • Basislaag voor instrooimateriaal

   Het tot 1 : 0,5 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte getande spaan / getande vloertrekker verdelen en eventueel met een prikroller narollen.

   De nog verse basislaag overvloedig en volvlaks instrooien met vuurgedroogd kwartszand.

   Na verharding niet gebonden overtollig materiaal verwijderen.

   min. 0,8 - 1,0 kg/m² (exclusief vulstof)

 • Algemene instructies
  • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

   Gronderingen altijd poriënvullend aanbrengen! Mogelijk ligt het verbruik hierdoor hoger. Eventueel is een tweede grondering noodzakelijk.

   Moeilijk dekkende kleuren (bijv. geel, rood of oranje) geven vaak een transparant effect. Dit bij de systeemkeuze en samenstelling in acht nemen.

   Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

   Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

   Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

   Voor OS 8-Systemen het betrokken proefrapport nalezen.

   De uitvoeringsrichtlijnen overeenkomstig het Remmers Deck OS 11 systeem in acht nemen.

   Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Alleen voor professioneel gebruik!

   Meer gedetailleerde informatie over veiligheid tijdens transport, opslag en verwerking en over verwijdering en ecologie is te vinden in het huidige veiligheidsinformatieblad en de brochure "Epoxyharsen in de bouwindustrie en het milieu" (Deutsche Bauchemie e.V., 3e editie, status 2022).

Mogelijke systeemproducten

Gereedschap, accessoires en PBM's