• Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100

  Art.nr. 634403

  Epoxy UV 100

  Vergelingsarme, transparante epoxyhars

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,12 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 750 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,01 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 450 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,08 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 615 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Bindmiddel voor grindvloeren
  • Topcoating voor instrooivloer
  • Fixeerlaag voor vol en zat ingestrooide vlokkenvloeren
  • Transparante coating
  • Bestanddeel van het TÜV PROFICERT-product Interior gecertificeerd systeem (707106482-1)

  Eigenschappen

  • Beperkte vergeling
  • Mechanisch belastbaar
  • Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aangebracht worden.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 66,6 : comp. B 33,4
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 12°C max. 30°C
   • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
   • potlife 30 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +12°C tot max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
   • Spaan, getande spaan, rubberen vloertrekker, epoxyroller, prikroller, mengapparaat eventueel dwangmenger

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Epoxymortel

    Het tot 1 : 12,5 naar gewichtsdelen gevulde materiaal met een spaan verdelen en glad afwerken.

    per mm laagdikte: ong. 0,16 kg/m² bindmiddel en 2,0 kg/m² Ceramix 20/30

   • Transparante coating

    Het materiaal op de goed voorbereide, geschikte Remmers coating aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker verdelen.

    Aansluitend met de prikrol (metaal) narollen.

    Na verharding verplicht met PUR Top M plus afsluiten.

    Alternatieve ondergronden of systeembestanddelen moeten op geschiktheid worden getest.

    ong. 1,5 kg/m² bindmiddel

   • Fixering voor vlokkenvloeren

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte rubberen vloertrekker of spaan verdelen en vervolgens met een epoxyroller kruislings narollen.

    Voor het verkrijgen van een gladde laag het materiaal eventueel in meerdere lagen aanbrengen en voorzien van een topsealer.

    ong. 0,3 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van het instrooimateriaal)

   • Topsealer

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte rubberen vloertrekker of spaan verdelen en vervolgens met een epoxyroller kruislings narollen.

    ong. 0,5 - 0,7 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van het instrooimateriaal)

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Belasting door voertuigen met metalen en polyamide banden alsmede dynamische puntbelasting kunnen eventueel leiden tot een verhoogde slijtage.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Lage temperaturen bij de verwerking kunnen leiden tot een reducering van de waterbestendigheid. Het coaten van oppervlakken die met water belast worden alleen bij lucht- en ondergrondtemperaturen boven +12°C uitvoeren.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    De UV-bestendigheid kan door een geschikte topsealer worden verbeterd.

    Niet geschikt voor buiten toepassingen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's