Art.nr. 363311

PUR Aqua
Top 500 2K M

Transparante, zijdematte sealer

Variant
3633 | PUR Aqua ​Top 500 2K M
Grootte / hoeveelheid

Productspecificaties

Bij levering

Vaste stofgehalte 43 massa-%

Component A

Dichtheid (20 °C) 1,04 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 730 mPas

Component B

Dichtheid (20 °C) 1,15 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 590 mPas

Vermengd

Dichtheid (20 °C) 1,06 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 1290 mPas

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • Als sealer voor alle Remmers EP- en PU-coatings.
 • Fixering en sealer voor Remmers vlokkenvloeren
 • Systeemcomponent in TÜV PROFICERT-productinterieur gecertificeerde systemen (707106482-1, -2, -3, -4, -5)

Eigenschappen

 • watergedragen
 • Zijdemat
 • Antislip
 • UV-bestendig
 • Waterdampdoorlatend
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

   De ondergrond moet met geschikte Remmers producten voorbereid worden.

  • Voorbereidingen

   De topsealer moet binnen 48 uur na de voorgaande behandeling worden aangebracht. Indien dit niet mogelijk is, moet de ondergrond met een schuurpad worden geschuurd en vervolgens stofvrij maken.

 • Bereiding
  • mengverhouding comp. A 83 : comp. B 17
  • mengtijd 3 min
  • Combiverpakking

   Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

   Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
   (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

   Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

   Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

   Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

   Bij temperaturen > 20°C moet het materiaal met 10% water worden verdund.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
  • kwasten/rollen
  • potlife 60 min
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

  • Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de opgegeven tijden.

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwasten/rollen
  • 25 cm epoxyroller, 50 cm epoxyroller, mengapparaat

  • Mixers moeten zijn voorzien van een kunststoflaag. Bijv. de Remmers Pa-tent-mengspiraal (art.nr. 474701) gebruiken om het materiaal optimaal te vermengen.

   Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

   Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

   Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij opslaan
  • houdbaarheid 12 maand
  • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

 • Verbruik
  • Per laag: 0,15 – 0,20 kg/m²
   Verdund met water verhoogt het verbruik afhankelijk van de toevoeging van het water.

 • Toepassingsvoorbeelden
  • Fixering voor vlokkenvloer

   Het materiaal zat op het oppervlak aanbrengen. Met een geschikte 25 cm epoxy rol gelijkmatig zat kruislings aanbrengen, en vervolgens uitwalsen 50 cm epoxy rol narollen. De rollen na iedere 30 min. vervangen door nieuwe.

   Altijd vers-is-vers werken

   Plasvorming vermijden.

   ca. 0,15 - 0,20 kg/m² bindmiddel

  • Verzegeling

   Het materiaal zat op het oppervlak aanbrengen. Met een geschikte 25 cm epoxy rol gelijkmatig zat kruislings aanbrengen, en vervolgens uitwalsen 50 cm epoxy rol narollen. De rollen na iedere 30 min. vervangen door nieuwe.

   Altijd vers-is-vers werken

   Plasvorming vermijden.

   ca. 0,15 - 0,20 kg/m² bindmiddel

 • Algemene instructies
  • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder
   laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

   Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten.

   De laagdikte van de topsealer kan als gevolg van intensieve mechanische belasting verminderen.

   Ongelijkmatig aanbrengen, tocht alsmede grote temperatuurverschillen kunnen leiden tot glansverschil.

   Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

   Gekleurde - vooral zwarte - rubber kan bij langdurig contact met een vloerbedekking verkleuringen nalaten die niet kunnen worden verwijderd (bijvoorbeeld autobanden of machinepoten). Om deze vlekken te voorkomen dienen geschikte polyurethaan wielen of vloermatten te worden gebruikt. Kleurstoffen, haarverfmiddel, bleekmiddelen of ontsmettingsmiddelen kunnen ook leiden tot verkleuring, als ze niet onmiddellijk verwijderd worden.

    

   Verdere gegevens over de verwerking en het onderhoud van de vermelde producten vindt u in de meest actuele technische informatiebladen alsook in de systeemtoepassingsmatrix van Remmers.

   Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Alleen voor professioneel gebruik!

   Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

Mogelijke systeemproducten

Gereedschap, accessoires en PBM's