• Selectmix 01/03

  Art.nr. 440525

  Selectmix 01/03

  Vuurgedroogd kwartszand

  Variant
  4405 | Selectmix 01/03
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Vorm vast
  Granulometrie ca. 0,09 - 0,25 mm
  Korreldichtheid 2,65 g/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Speciale vulstof voor hiervoor geschikte Remmers systemen

  Eigenschappen

  • Gewassen
  • Vuurgedroogd
  • Verwerking
   • Toepassing, vulgraad en verwerking worden bepaald door het hars-harder systeem.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • Droog opgeslagen, onbeperkt.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad van het desbetreffende bindmiddel).

  • Algemene instructies
   • De maximale vulgraad is afhankelijk van het gebruikte bindmiddel, de laagdikte en de condities ter plaatse.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Gereedschap, accessoires en PBM's