Art.nr. 668726

Epoxy ESD Color 2K

Elektrisch geleidende coating (ESD)

Kleur: lichtgrijs | 6687
Kleur: lichtgrijs | 6687
Kies een kleur
Grootte / hoeveelheid

Productspecificaties

Bij levering

Component A

Dichtheid (20 °C) 1,61 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 4000 mPa s

Component B

Dichtheid (20 °C) 1,06 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 120 mPa s

Vermengd

Dichtheid (20 °C) 1,47 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 1200 mPa s

Uitgereageerd

Uitgereageerd

Buigtreksterkte > 23 N/mm²
Druksterkte 70 N/mm²
Shore D na 28 dagen ca. 75

* Brandtestklasse in gedefinieerde systemen (zie testrapport brandklasse: Remmers geleidende systemen).

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • Vloeicoating voor ESD-zones

Eigenschappen

 • Afleidend / ESD-veilig
 • Volume geleidend in het systeem
 • Mechanisch belastbaar
 • Chemisch belastbaar
 • Verf compatibiliteitstest
 • Vrij van vaste zouten en waterige zoutoplossingen
 • Berijdbaar met palletwagen en vorkheftruck
 • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

   Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering, epoxy-schraaplaag of epoxy-mortel aangebracht worden.

  • Voorbereidingen

   Voor het aanbrengen, zorg voor een gladde ondergrond door bv. een schraaplaag.

   Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

   Breng Epoxy Conductive (LE) altijd aan als een transversale geleidende laag in overeenstemming met het huidige technische informatieblad.

 • Bereiding
  • mengtijd 3 min
  • Combiverpakking

   Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

   Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
   (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

   Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

   Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 12°C max. 30°C
  • gietcoating/staand te verwerken
  • potlife 25 min
  • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

 • Gereedschap / Reiniging
  • gietcoating/staand te verwerken
  • Getande spaan, prikroller, mengapparaat

  • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

   Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

   Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij opslaan
  • tegen vocht beschermen
  • houdbaarheid 12 maand
  • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

 • Verbruik
  • Zie toepassingsvoorbeelden

 • Toepassingsvoorbeelden
  • Toepassing
   Vullingsgraad met Selectmix 01/03
   Verbruik  Bindmiddel [kg/m²]
   Verbruik mengsel [kg/m²]
   Mogelijke tandlijst
   Verbruik per mm laagdikte [kg/m²]
   Coating ca. 1,1 mm
   ongevuld
   1,8
   -
   Nr. 46
   1,50
   Gevulde coating
   1 : 0,3
   min. 1,8
   min. 2,4
   Nr. 48
   1,55

  • Coating

   Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

   Aansluitend met de prikrol (metaal) narollen.

   (zie tabel)

  • Gevulde coating

   Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

   Aansluitend met de prikrol (metaal) narollen.

   (zie tabel)

  • Basislaag voor instrooimateriaal

   De nog verse basislaag met gepast silicumcarbide in vloed instrooien.

   ca. 1,4 kg/m² bindmiddel en
   5 - 6 kg/m² Ceramix Conduct 04/08

  • Topsealer

   Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met een rubberen vloertrekker gelijkmatig verdelen en aansluitend met een geschikte epoxyroller kruislings doorrollen.

   ca. 0,6 - 0,7 kg/m² bindmiddel

 • Algemene instructies
  • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

   Voor het aanbrengen van de deklaag de functionaliteit van de geleidende laag en aansluitingen controleren en in een meetprotocol vastleggen.

   Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

   Slecht dekkende kleuren niet gebruiken bij de zwarte geleidende laag.

   In het geval van lichte coating-kleuren kan de dekkingscapaciteit beperkt zijn vanwege de inherente kleur van het instrooigranulaat.

   Lage luchtvochtigheid kan tot een hogere geleidingsweerstand leiden, ongelijkmatige respectievelijk grotere laagdiktes zelfs tot een niet geleidende coating leiden.

   Alvorens de ESD-waarden te controleren, verdient het aanbeveling de ESD-schoenen, de elektroden en ook de vloerbekleding met isopropanol of ethanol (95 %) te reinigen en te wachten tot dit verdampt is.

   Bij mogelijke constante waterbelasting en vochtophoping kunnen witte oppervlakteverkleuringen ontstaan. De technische eigenschappen van de coating worden hierdoor niet beïnvloed.

   Dunne laagdiktes en lagere temperaturen kunnen het aanzicht beïnvloeden.

   Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

   Belasting door voertuigen met metalen en polyamide banden alsmede dynamische puntbelasting kunnen eventueel leiden tot een verhoogde slijtage.

   Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

   Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

   Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Alleen voor professioneel gebruik!

   Meer gedetailleerde informatie over veiligheid tijdens transport, opslag en verwerking en over verwijdering en ecologie is te vinden in het huidige veiligheidsinformatieblad en de brochure "Epoxyharsen in de bouwindustrie en het milieu" (Deutsche Bauchemie e.V., 3e editie, status 2022).