• Epoxy WHG Color AS
 • Epoxy WHG Color AS
 • Epoxy WHG Color AS
  • Epoxy WHG Color AS
  • Epoxy WHG Color AS
  • Epoxy WHG Color AS

  Art.nr. 143111

  Epoxy WHG Color AS

  Antistatische, chemisch bestendige, scheuroverbruggende coating

  Kleur: kiezelgrijs | 1431
  Kleur: kiezelgrijs | 1431
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,70 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 4500 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,06 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 450 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,50 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 2000 mPa s

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Buigtreksterkte ong. 17 N/mm² *
  Druksterkte ong. 45 N/mm² *
  Shore D na 28 dagen 59

  Technische gegevens

  * Epoxyhars mortel 1 : 10 met standaard zand ** Brandtestklasse in gedefinieerde systemen (zie testrapport brandklasse: Remmers geleidende systemen).

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Geleidende, chemisch resistente, scheuroverbruggende coating
  • Coating in het systeem SL Floor WHG AS (AbZZ-59.12.303)

  Eigenschappen

  • Geleidend
  • Statisch scheuroverbruggend
  • Hoog chemisch resistent
  • Moeilijk ontvlambaar
  • Berijdbaar met palletwagen en vorkheftruck
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De gemiddelde hechttreksterkte van het oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering, epoxy-schraaplaag of epoxy-mortel aangebracht worden.

    Bij werkzaamheden in het kader van de algemene toelating moet de ondergrond aan de eisen voldoen. De hier vermelde systeemproducten gebruiken.

   • Voorbereidingen

    Voor het aanbrengen, zorg voor een gladde ondergrond door bv. een schraaplaag.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

    In principe Epoxy Conductive conform het nieuwste technisch merkblad als geleidende laag aanbrengen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 100 : comp. B 20
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 45 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +10 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • Getande spaan, verdeelspaan, prikroller (metaal), rubberen vloertrekker, geschikt mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingstabel

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

    Aansluitend met de prikrol (metaal) narollen.

    min. 1,5 kg/m² bindmiddel

   • Basislaag voor instrooivloeren

    Het ongevulde materiaal op de voorbereide ondergrond aanbrengen, met het gepaste gereedschap, tandkam of tandrakel, verdelen en eventueel met een stachelrol narollen.

    De nog verse basislaag met gepast silicumcarbide in vloed instrooien.

    Na verharding niet gebonden overtollig materiaal verwijderen.

    min. 1,0 kg/m² bindmiddel

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De vermelde geschatte verbruikshoeveelheden hebben betrekking op gladde, geëgaliseerde ondergronden.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Het oppervlak wordt door koolstofvezels gevormd. Door de verwerking is het mogelijk dat de koolstofvezels volledig omsloten worden.

    Slecht dekkende kleuren niet gebruiken bij de zwarte geleidende laag.

    Voor het aanbrengen van de deklaag de functionaliteit van de geleidende laag en aansluitingen controleren en in een meetprotocol vastleggen.

    Lage luchtvochtigheid kan tot een hogere geleidingsweerstand leiden, ongelijkmatige respectievelijk grotere laagdiktes zelfs tot een niet geleidende coating leiden.

    Toepassing van het mengsel met tandkam/rakel. Bij het aanbrengen met een plakspaan/chapespaan kunnen spaanlijnen zichtbaar blijven.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Belasting door voertuigen met metalen en polyamide banden alsmede dynamische puntbelasting kunnen eventueel leiden tot een verhoogde slijtage.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's