Art.nr. 667111

Epoxy Conductive

Watergedragen geleidende coating

Variant
6671 | Epoxy Conductive
Grootte / hoeveelheid

Productspecificaties

Bij levering

Component A

Dichtheid (20 °C) 1,2 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) thixotroop

Component B

Dichtheid (20 °C) 1,1 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 500 mPas

Vermengd

Dichtheid (20 °C) 1,2 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 600 mPas

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • Geleidende laag voor antistatische Remmers systemen
 • Geleidende laag voor het Remmers Floor WHG AS systeem (AbZ Z-59.12-303)

Eigenschappen

 • watergedragen
 • Elektrisch geleidend (< 10 kΩ)
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

   De gemiddelde hechttreksterkte van het oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

   Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering, epoxy-schraaplaag of epoxy-mortel aangebracht worden.

  • Voorbereidingen

   Voor het aanbrengen, zorg voor een gladde ondergrond door bv. een schraaplaag.

   Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

   Aansluitingen op de aardleiding en koperen strips voor verwerking aanbrengen afhankelijk van de oppervlakafmeting. Het moet gewaarborgd zijn dat geen enkel punt van het oppervlak meer dan 10 meter is verwijderd van een aardingspunt of een een daaraan verbonden koperstrip.

 • Bereiding
  • mengverhouding comp. A 82 : comp. B 18
  • mengtijd 3 min
  • Combiverpakking

   Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

   Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
   (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

   Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

   Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

   Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
  • kwasten/rollen
  • potlife 30 min
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

  • Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de opgegeven tijden.

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwasten/rollen
  • Kwast, rubberen vloertrekker, epoxyroller, mengapparaat

  • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

   Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

   Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij opslaan
  • houdbaarheid 9 maand
  • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

 • Verbruik
  • ca. 0,20 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van de ondergrond)

 • Toepassingsvoorbeelden
  • Transversale geleidende laag

   Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met een rubberen vloertrekker gelijkmatig verdelen en aansluitend met een geschikte epoxyroller kruislings doorrollen.

   min. 0,20 kg/m² Bindmiddel (afhankelijk van de ondergrond)

 • Algemene instructies
  • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder
   laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

   Voor het aanbrengen van de deklaag de functionaliteit van de geleidende laag en aansluitingen controleren en in een meetprotocol vastleggen.

   Ongelijkmatige verwerking alsmede geringe ventilatie kunnen leiden tot verschil in glansgraad en onregelmatige respectievelijk hogere geleidingsweerstand.

   De zwarte kleur van de geleidende laag bij het kiezen van de kleur van de volgende laag in acht nemen.

   Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

   Bij de verwerking van systemen waarvoor een toelating verplicht is, de betreffende toelating in acht nemen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Alleen voor professioneel gebruik!

   Meer gedetailleerde informatie over veiligheid tijdens transport, opslag en verwerking en over verwijdering en ecologie is te vinden in het huidige veiligheidsinformatieblad en de brochure "Epoxyharsen in de bouwindustrie en het milieu" (Deutsche Bauchemie e.V., 3e editie, status 2022).

Gereedschap, accessoires en PBM's